17-01-19
Gm. Czersk. Zebranie w Będźmierowicach
Dotychczasowa sołtys zrezygnowała,
dwie kandydatury - Joanna Morawska nową sołtys

Mieszkańcy sołectwa Będźmierowice spotkali się wczoraj (16.01)w miejscowym Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych. Zebranie poprowadziła Bogumiła Ropińska.

Dotychczasowa sołtys Będźmierowic Bożena Spica zrezygnowała z kandydowania w wyborach. Przypomnijmy, sołectwo prowadziła przez 28 lat, od roku 1990. Na zebraniu nie zabrakło podziękowań, prezentów, ciepłych słów oraz przepięknego bukietu złożonego na ręce Pani Bożeny przez burmistrza Czerska Przemysława Bieska – Talewskiego. Włodarz wręczył „cioci Bożenie” (tak nazywali ją również niektórzy mieszkańcy sołectwa) podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz małej ojczyzny życząc jej dalszych sukcesów w życiu. Podziękowania złożyła także rada sołecka w imieniu mieszkańców i własnym.

Zgłoszono następujących kandydatów na sołtysów - Joannę Morawską oraz Wiesława Walkowskiego. W tajnym glosowaniu wzięło udział 60 osób. Nowym sołtysem została Joanna Morawska uzyskując 54 głosy.

Przystąpiono również do wyboru nowej rady sołeckiej. W Będźmierowicach do rady sołeckiej należeć będą Mateusz Fojut, Celestyna Szczukowska, Mirosław Osowski, Kazimierz Grefka, Monika Osowska i Rafał Rostankowski.

Burmistrz korzystając z okazji spotkań sołeckich oraz z uwagi na to, że mieszkańcy tak licznie na nie przybywają poinformował uczestników o połączeniu ośrodków kultury w jedno Gminne Centrum Kultury.

Dyskusja z władzami gminy Czersk rozpoczęła się od pytań dotyczących naprawy poboczy przy drodze asfaltowej biegnącej przez Będźmierowice. Mieszkańcy zgłaszali również problem przeszkadzających spróchniałych drzew w różnych miejscach przy traktach zlokalizowanych na terenie sołectwa. Burmistrz poinformował, że naprawy poboczy można spodziewać się na wiosnę natomiast ze stanem drzew musi się zapoznać i wystosować odpowiedni wniosek do właściwych organów o pozwolenie na ich wycięcie. Na zebraniu argumentowano, że jednym z priorytetów jest budowa drogi z Czerska do Klaskawy. W rozmowach ze starostą burmistrz zapewnił, że gmina również dołoży się do remontu tego traktu. Poinformował również, że spróbuje uzyskać dodatkowe dofinansowanie na modernizację wspomnianego odcinka.

(red)


 
Nowym sołtysem została Joanna Morawska (na zdjęciu) uzyskując 54 głosy.

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.