25-11-21
Powiat chojnicki. Radna złożyła interpelację, ma propozycję
Dron w chojnickim starostwie.
Do czego jest wykorzystywany?


W ubiegłym roku Starostwo Powiatowe w Chojnicach zakupiło drona (na zdjęciu). Pytamy o sposób jego wykorzystania przez samorząd.

"- Dron został zakupiony w grudniu 2020 roku za kwotę 7343 zł. Został zakupiony w celu realizacji zadań kilku wydziałów. W przypadku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do realizacji zadań wynikających z Art. 18 ust. 2 ustawy o zrządzaniu kryzysowym ( t.j. Dz. U. z 2020.1856 ze zmianami).
- współdziałanie z wydziałami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska
- współdziałanie  z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
- sprawdzanie ognisk zapalnych, pożarów lasów, poszycia leśnego, monitorowanie oraz określanie wielkości pożaru, określanie z wyprzedzeniem kierunku rozwoju pożaru.
-współdziałanie przy prowadzeniu akcji poszukiwawczych osób zaginionych
- monitoring-  określanie kierunku i zakresu rozprzestrzeniania się chmury dymu (z substancjami toksycznymi) podczas pożaru zabudowań zakładów produkcyjnych.
- monitoring rzek, jezior, akwenów wodnych podczas działań związanych z lokalizacją i usuwaniem skutków zanieczyszczeń ( oleje, ropa, itp.)
-określanie kierunku i wielkości przemieszczania się plamy oleju np. na rzece, co przyczynia się do precyzyjnego określenia postawienia zapór sorpcyjnych minimalizujących zagrożenia.
- współpracy z Lasami Państwowymi, np. monitoring rozprzestrzeniania się ASF, na przykład poprzez kontrolę obszarów leśnych pod kątem padłych dzików.
- monitoring zgromadzeń, sprawdzanie odległości między autami, monitoring dróg, termowizja, sprawy śledcze.
W Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na podstawie art 12 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach dron może być wykorzystywany do przeprowadzenia oględziny odnowionej powierzchni zrębowej po nawałnicy  i do przeprowadzenia kontroli po nasadzeniach.
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych  dron może zostać wykorzystany do  przeprowadzenia oględziny powierzchni zrekultywowanej po wydobyciu kopaliny.
W Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej wykorzystywany jest do inwentaryzacji fotograficznej zrealizowanych inwestycji i kontroli obiektów mostowych.
W Wydziale Fundusz, Rozwoju i Turystyki wykorzystywany jest do tworzenia materiałów promocyjnych tzn. zdjęć, filmów i itp.
Dron był wykorzystywany do dokumentacji fotograficznej oraz podczas pożaru zakładu produkującego łodzie w miejscowości Krojanty – celem było określenie realnego zagrożenia dla mieszkańców w związku z bardzo dużym zadymieniem podczas pożaru i chmurze dymu rozprzestrzeniającej się w kierunku zabudowań"
– informuje Monika Garstecka, rzecznik chojnickiego starostwa.

Interpelację w sprawie możliwości wykorzystania urządzenia w konkretnym celu – ochrony środowiska – złożyła złożyła niedawno radna Mirosława Dalecka – publikujemy poniżej.(red)
fot. Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.