1-01-21
POMORSKIE. Zarządzenie
Dyspozytornie medyczne
w województwie pomorskim
– zmiany od 1 stycznia 2021 r.


Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał zarządzenie w sprawie powierzenia dysponentom Zespołów Ratownictwa Medycznego zapewnienia funkcjonowania dyspozytorni medycznych. W obsłudze zgłoszeń, z punktu widzenia pacjentów, nic się nie zmieni.

W myśl ustawy z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2021 r., wojewodowie przejmą dyspozytornie medyczne prowadzone dotychczas przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Dotyczy to zarówno realizacji samego zadania, jak i personelu. Wojewoda Pomorski zgodnie z artykułem 14. Ustawy z  27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych zdecydował o powierzeniu dysponentom zadania na czas od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

Od1 stycznia 2021 roku Wojewoda Pomorski powierza Dysponentom Zespołów Ratownictwa Medycznego zapewnienie funkcjonowania dyspozytorni medycznych.:
1.    
-   Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Gdańsku zapewnienie funkcjonowania Dyspozytorni medycznej DM11-01
w Gdańsku
-   Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku zapewnienie funkcjonowania Dyspozytorni
medycznej DM11-02 w Słupsku, w celu przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przekazywanych z centrów powiadamiania ratunkowego, przyjmowania powiadomień o zdarzeniu oraz wykonywania zadań przez dyspozytorów medycznych.
2.    
-    Sposób przekazania i rozliczenia dotacji celowej na sfinansowanie zadania w postaci zapewnienia funkcjonowania Dyspozytorni medycznej DM11-01 w Gdańsku oraz
Dyspozytorni medycznej DM11-02 w Słupsku zostanie określony odrębną umową, która
zostanie zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a odpowiednio Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku oraz Stacją
Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.
-    Powierzone zadanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku oraz Stacja
Pogotowia Ratunkowego w Słupsku realizują od 1 stycznia 2021 roku.

Zarządzenie – kliknij

Pomorski Urząd Wojewódzki

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.