4-03-20
Czersk. Oferta została pozytywnie oceniona
Dzienny Dom Senior+ w Czersku otrzyma
dofinansowanie na funkcjonowanie w roku 2020

Jak co roku Gmina Czersk wzięła udział w otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, moduł II dofinansowanie funkcjonowania Domów i Klubów Senior+.

W wyniku konkursu Dzienny Dom Senior+ w Czersku otrzyma pełną kwotę, o którą wnioskowano czyli 72 000 zł. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

W 2020 roku na realizację rządowego programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, przeznaczono środki finansowe w wysokości 80 mln zł. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia, tj.:

1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz

2) na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.


W edycji 2020 programu „Senior+” do dofinansowania rekomendowano w sumie 738 ofert, w tym:

1) w module 1 konkursu( utworzenie nowych placówek) – 191 ofert na łączną kwotę 28 813 967,38 zł, w tym:

a) 31 Dziennych Domów na kwotę 7 679 598,46 zł,

b) 160 Klubów na kwotę 21 134 368,92 zł.

Najwięcej nowych ośrodków wsparcia powstanie w województwach: wielkopolskim (23), dolnośląskim (21) i mazowieckim (19). Ilość miejsc zaplanowanych w placówkach – 4 041.

2) w module 2 konkursu (dofinansowanie funkcjonowania) – 547 ofert na łączną kwotę 31 809 614,77 zł, w tym:

a) 235 Dziennych Domów na kwotę 20 707 359,43 zł,

b) 312 Klubów na kwotę 11 102 255,34 zł.

Wyniki konkursu: https://das.mpips.gov.pl/source/2020/Wyniki%20konkursu%20Senior%20Edycja%202020%20-%20II%20modul.pdf

Czerski Senior+ funkcjonuje od ponad 4 lat. Dom aktualnie zapewnienia wsparcia 39 seniorom, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji- oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Mat. DDS+ Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.