10-04-18
Czersk. Zaproszenie
Festyn Abstynencki z okazji Międzynarodowego
Dnia Trzeźwości


Serdecznie zapraszamy na Festyn Abstynencki z okazji Międzynarodowego Dnia Trzeźwości, który odbędzie się w Czersku w dniach 15-16 kwietnia. Zapraszamy też do udziału w konkursie plastycznym ( "Mój kolorowy,trzeźwy świat")  z okazji "Międzynarodowego Dnia Trzeźwości" - regulamin poniżej.


Plan
15.04.2018 r. (niedziela)
18.00  Uroczysta Msza Święta w intencji zachowania trzeźwości w naszej parafii
19.00  Mityng Spikerski Otwarty AA, DDA/DDD, AL - ANON, AL - ATEEN
           (Czersk, ul. Dworcowa 15)
21.00  Zabawa taneczna (Czersk, ul. Dworcowa 15)

16.04.2018 r. (poniedziałek)
7.30-9.00    wręczenie upominków dla trzeźwego kierowcy przez Członka Stowarzyszenia 
                  „Lepsze Jutro” oraz policjanta        
  8.00-16.00 Klub Abstynenta (Czersk, ul. Dworcowa 15), dyżur w punkcie konsultacyjnym   będą pełnili: policjant, ksiądz, terapeuta, delegat AA „MASZ PROBLEM LUB BLISKA OSOBA - PRZYJDŹ”
  9.00-9:30  abstynencki przemarsz ulicami miasta Czersk, promujący styl życia bez alkoholu,
                      narkotyków i innych używek
 9:30-11.00  część artystyczna przy czerskiej fontannie
    - występy taneczne i wokalne dzieci
    - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
         - występ zespołu „Ziemia Czersk”
         - prezentacja grup wsparcia AA, DDA/DDD, AL.- ANON, AL- ATEEN
         - artystyczne malowanie twarzy
11.00-12:00  wystawa prac artystyczno - plastycznych wykonanych przez dzieci z „Wesołego
                      Klubiku” i członków Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Czersku
                   -  tor przeszkód przy użyciu ALKOgogli (stymulują odurzenie alkoholem)
                   -  słodki poczęstunek: ciasto, kawa i słodycze
                   -  punkt konsultacyjny
12.15       wykład  duszpasterza trzeźwości diecezji Gorzowsko-Zielonogórskiej ks. Henryka      Grządko, temat „Narodowy Program Trzeźwości”, Centrum Informacji Turystycznej w  Czersku.


Regulamin:

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO
„Mój kolorowy, trzeźwy świat”


1. ORGANIZATORZY
            Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”, ul. Dworcowa 15 89-650 Czersk.
2. CEL KONKURSU

Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji.
Zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowanie i eksponowanie życia wolnego od używek.
Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Uzyskanie oryginalnych projektów prac plastycznych, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

3. TEMATYKA
                Tematyka prac powinna być związana z różnorodnymi konsekwencjami nadużywania          alkoholu, narkotyków, palenia papierosów
4. ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie przedszkoli oraz szkół podstawowych
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnego plakatu dotyczącego negatywnego wpływu używania środków psychoaktywnych w szczególności narkotyków i dopalaczy.
Plakat powinien zawierać hasło konkursowe oraz propozycję graficzną.
Uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną.
Pracę należy wykonać indywidualnie.
Prace powinny być wykonane na formacie A3.
Technika pracy jest dowolna.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora:
Imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły lub placówki, imię i nazwisko opiekuna plastycznego, numer kontaktowy.
Przyjmujemy do 10 prac z każdej placówki oświatowej.

5.  UWAGI KOŃCOWE

Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.
Zwycięzcy zostaną wybrani z pośród poszczególnych grup wiekowych tj. przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.
Wykonane prace należy złożyć lub przesłać na adres: Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” ul. Dworcowa 15 89-650 Czersk do dnia 14.04.2018 r. Od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.04.2018 r.
Wręczenie nagród nastąpi 16.04.2018 r. na Placu Ostrowskiego o godzinie 11.00.
Informacji dotyczących konkursu udzielamy pod numerem telefonu 530 223 482.

Prezes Danuta Kononowicz
        

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.