10-08-20
Gm. Czersk. Wnioski – gm. Czersk
Fundusz Dróg Samorządowych 2021 rok

Sołtys i radny Jacek Grzella informuje, że czerscy samorządowcy złożyli wnioski do Funduszu Dróg  Samorządowych na 2021 rok.

- Cieszę się, że wśród wniosków ujęto inwestycję polegającą na budowie drogi z Klaskawy do Czerska. Mieszkańcy kilku miejscowości bardzo długo czekali na realizację zadania. Miejmy nadzieję, że wniosek otrzyma dofinansowanie. Dziękuję Panu Burmistrzowi za przygotowanie dokumentów i aplikowanie o środki – mówi radny i sołtys sołaectwa Klaskawa Jacek Grzella, na zdjęciu poniżej.Gmina Czersk złożyła w sumie trzy wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2021):

1.      Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna. Droga o długości 3,23 km. Szacowana wartość inwestycji to 3 279 742 zł. Droga będzie budowana w cyklu dwuletnim 2021-22.                     

2.      Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku (ul. Kwiatowa, ul. Podleśna w stronę  Parku Borowiackiego), Odrach ( ul. Długa) i Rytlu (ul. Raciążska). Drogi o łącznej  długości 1,53 km. Szacowana wartość inwestycji to 3 648 718 zł.        

3.      Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal. Droga o długości 0,04 km. Szacowana wartość inwestycji to 638 655 zł.

Wszystkie wyżej wymienione inwestycje w przypadku otrzymania dofinansowania planuje się zrealizować w systemie jednorocznym oraz cyklu dwuletnim (Klaskawa). W ramach inwestycji przewidziano również montaż oznakowania poprawiającego bezpieczeństwo w ruchu drogowym.       

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.