21-09-20
Gm. Czersk. Burmistrz wyjaśnia
Fundusz osiedlowy oraz regulaminy

Jutro (22.09) na sesji Rady Miejskiej w Czersku mają być podejmowane m.in. uchwały w sprawie funduszu osiedlowego oraz przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych.

„Zgodnie z przepisami art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, m.in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych czy boisk sportowych. Obecnie na każdym placu zabaw, siłowni zewnętrznej czy boisku sportowym jest umieszczona tablica informacyjna z regulaminem, ale jego treść nie jest wszędzie taka sama, co może przyczyniać się do pewnych nieporozumień wśród osób, które przebywaliby na tych obiektach. W związku z tym zasadne jest ujednolicenie regulaminów, tak aby na wszystkich obiektach obowiązywały te same zasady i przyjęcie ich w formie aktu prawa miejscowego, czyli uchwały Rady Miejskiej w Czersku.
Fundusz osiedlowy ma być rozwiązaniem analogicznym do funduszu sołeckiego. Zgodnie z zaproponowanymi zasadami zebranie mieszkańców osiedla decyduje o złożeniu wniosku o utworzenie w budżecie gminy takiego funduszu w kolejnym roku i określa przedsięwzięcia, które w ramach funduszu miałyby być realizowane. Z propozycją podziału środków może wystąpić zarząd osiedla lub co najmniej 15 jego mieszkańców. Wysokość funduszu dla osiedli pozostanie taka, jak dotychczas – dziesięciokrotność kwoty bazowej, czyli około 50 tys. zł - ”
- informuje burmistrz Przemysław Biesek-Talewski.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.