7-08-21
Gm. Czarna Woda. Polski Ład
Wartość zadań - 21,7 mln zł

POLSKI ŁAD. O realizację jakich zadań wnioskuje gmina Czarna Woda?

„Do projektu Polski Ład (który jest jeszcze w fazie konsultacji) w wyznaczonym przez rząd terminie Gmina Czarna Woda złożyła następujące wnioski:

1/ w obszarze inwestycyjnym: efektywność energetyczna –„Modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czarna Woda” – 3.200.000,00 zł

2/ w obszarze inwestycyjnym: infrastruktura drogowa, drogowa infrastruktura techniczna – „ Remont dróg gminnych: ul. Starowiejskiej, ul. Leśnej, ul. Szturmowskiego, ul. Kamiennej i ul. Brzozowej w Czarnej Wodzie” 3.500.000,00 zł

3/  w obszarze inwestycyjnym: infrastruktura wodno-kanalizacyjna -„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda” 15.000.000,00 zł”
– brzmi odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.