19-01-2
Gm. Czersk. Informacja CUS w Czersku
Dopłaty do czynszów – można już składać wnioskiNiedawno weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu” (zobacz artykuł). Przypomnijmy, samorządy mogą kierować do Wojewody Pomorskiego wnioski o zapotrzebowanie na środki finansowe.

W ubiegłym tygodniu zapytaliśmy burmistrza Czerska o to czy gmina złoży odpowiedni wniosek oraz kiedy mieszkańcy mogą zgłaszać się do Centrum Usług Społecznych w Czersku i jak będzie przebiegało udzielanie pomocy w w/w zakresie?

Odpowiedzi udzieliła dziś Anna Bielawska-Jutrzenka, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czersku:

„Gmina Czersk złoży stosowny wniosek o dotację w powyższym zakresie, na co mamy czas do dnia 21 stycznia br. Osoby chcące skorzystać z dopłat mogą już składać wnioski do Centrum Usług Społecznych w dni wyznaczone do obsługi interesanta. Należy przy tym pamiętać, że dopłata nie stanowi "sztywnej" kwoty w wysokości 1.500 zł, a kwotę ustaloną zgodnie z art. 15zzzic ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Czas na złożenie wniosku mija z dniem 31 marca 2021 r.” - odpowiada dyrektor placówki.

Poniżej informacja CUS w Czersku dot. o możliwości składania wniosków umieszczona na stronie internetowej jednostki w dniu 17 stycznia br.:

„Drodzy Państwo!

Zasady wypłacania tzw. dopłaty do czynszu zawiera Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. 4 stycznia 2021 r. ustawa ta ukazała się w Dzienniku Ustaw, poz. 11 z mocą obowiązującą od dnia następnego. To oznacza, iż od 5 stycznia br. (do 31 marca br.) osoby posiadające prawo do świadczenia, jakim jest dodatek mieszkaniowy, bądź osoby dopiero składające ów wniosek mogą starać się o wspomnianą dopłatę do czynszu wypłacaną wraz z dodatkiem mieszkaniowym.

Należy przy tym pamiętać, że dopłata nie stanowi "sztywnej" kwoty w wys. 1.500,00, a kwotę ustaloną zgodnie z art. 15zzzic cytowanej Ustawy.

Wnioskodawca musi wykazać za pomocą dokumentów, że jego średni miesięczny dochód na osobę (jednego członka gospodarstwa domowego), w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku był o co najmniej 25 % niższy, niż średni miesięczny dochód w roku 2019 (do sprawdzenia w PIT). Trzeba również udowodnić, że przed 14 marca 2020 r. było się najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłaty do czynszu to maksymalnie 75% stawki czynszu, ale nie więcej niż 1.500,00 zł miesięcznie. Kwota ta będzie wypłacana przez okres maksymalnie pół roku. Brak spełnienia warunków do otrzymania dopłaty do czynszu nie wyklucza przyznania dodatku mieszkaniowego.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu należy dołączyć:

-    oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
-    oświadczenie o spełnianiu ustawowych (art. 15zzzid pkt 2 i 3) warunków (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
-    dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wszelkich informacji udziela Pani Agnieszka Szulc: 52 398 47 65, wew. 40, e-mail: [email protected], lub w Punkcie Obsługi Klienta CUS, gdzie dyżur pełni w każdy wtorek w godz. 12.00 - 14.30

Dopłata do czynszu jest finansowana ze środków  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”


(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.