8-11-21
Gm. Czersk. Projekt obejmuje wsparciem 120 uczniów
GM. CZERSK. Pomorskie Żagle Wiedzy – umowa podpisana

Dziś (8.11) burmistrz Czerska i wicemarszałek województwa pomorskiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu Pomorskie Żagle Wiedzy. W jego ramach młodzież, między innymi z gminy Czersk, będzie mogła wziąć udział w szkoleniach żeglarskich.

Projekt pod nazwą „Pomorskie Żagle Wiedzy” jest realizowany przez gminę Czersk wspólnie z gminą Karsin i Klubem Żeglarskim Wda Borsk od początku września tego roku do 31 grudnia 2022 r. W ramach projektu przeprowadzone będą zadania pozalekcyjne związane z żeglarstwem, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia i obozy żeglarskie oraz wyjazdy edukacyjne do instytucji oceanograficznych.

Projekt obejmuje wsparciem 120 uczniów z gmin Czersk i Karsin, a także 12 nauczycieli.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 370 250,00 zł. Dofinansowanie to 351 737,50 zł, z czego 314 712,50 zł ze środków europejskich, natomiast 37 025,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego.

W poniedziałek umowę o przekazaniu gminie Czersk dotacji podpisali wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna i burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski.

UM w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.