13-01-22
Gm. Czersk. Mieszkańcy gminy Czersk mogą zgłaszać potrzebę wsparcia
Programy: "Opieka wytchnieniowa", 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”fot. gov.pl

Rozstrzygnięto nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Gminie Czersk przyznano 244 800,00 zł na realizację usług w formie pobytu dziennego. Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.
https://www.gdansk.uw.gov.pl/5707-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022-rozstrzygniecie

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął również nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Gminie Czersk przyznano 609 900,00 zł na pokrycie kosztów realizacji usługi asystenta, a koszt obsługi programu wyniesie 12 198,00 zł
https://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy/26-wydzial-polityki-spolecznej/ogloszenia-i-komunikaty/3957-informacja-o-rozstrzygnieciu-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

- Centrum Usług Społecznych w Czersku kolejny raz przystępuje do realizacji dwóch (cieszących się powodzeniem) programów rządowych, tj. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022. Wiemy też, że otrzymamy dość znaczne wsparcie na realizację powyższego. Tym razem postanowiliśmy zawnioskować o wyższą dotację, bowiem znamy potrzeby naszych mieszkańców, wiemy, że wsparcie w postaci czy to Asystenta czy opieki wytchnieniowej jest niezwykle ważne. Cieszymy się, że otrzymamy środki w takiej wysokości, o jaką prosiliśmy. Już teraz można zwracać się do Zespołu ds. usług społecznych przy czerskim CUS-ie z prośbą o możliwość otrzymania wsparcia w powyższym zakresie. Wszelkie niezbędne dokumenty jak też informacje znajdują się na naszej (cus.czersk.pl) stronie internetowej. Zachęcam też do zapoznania się z treścią programów, w których znajdują się dość istotne zmiany w porównaniu do roku ubiegłego. Rekomendujemy też, aby sami Państwo chcący uzyskać wsparcie programowe, typowali osoby na potencjalnych opiekunów/asystentów. Korzystając z okazji chciałabym dodać, że jeszcze w styczniu ruszamy z kolejną usługą dla naszych mieszkańców, jaką jest door-to-door, uruchamiamy też Centrum Wolontariatu. A to dopiero początek roku... Zapraszamy zatem wszystkich do współpracy! - mówi Anna Bielawska-Jutrzenka dyrektor CUS w Czersku.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.