9-02-21
Gm. Czersk. Naczelnik wyjaśnia
Pytanie w sprawie odśnieżania ciągu pieszo-rowerowego

Nasz czytelnik sygnalizuje, że nie jest odśnieżony ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Malachin – Łubna, przy nowo budowanej drodze.

„Wybudowali chodnik za unijne pieniądze z Malachina do Łubnej i w ogóle nie odśnieżają, trzeba chodzić drogą, to po co to budowali wtedy? Czy tak się za podatki odśnieża, ani razu tu nie byli,
może odśnieżą wreszcie?!” - pyta czytelnik i przesyła (w sobotę 6.02) zdjęcie ciągu pieszo-rowerowego (poniżej)

„Na drodze gminnej Łubna - Malachin trwają roboty drogowe związane z realizacją przebudowy tego traktu. Obecne warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie dalszych prac. To prawda, że ciąg pieszo-rowerowy jest już prawie cały wykonany, ale na niektórych jego odcinkach nie są jeszcze wykończone zjazdy do posesji (brak ciągłości nawierzchni z kostki brukowej betonowej). Brakuje także jeszcze barierek ochronnych w miejscach wysokich skarp, zabezpieczających pieszych i rowerzystów przed spadkiem z wysokiej skarpy. Ponadto wykonawca nie zdążył umocnić i zabezpieczyć skarp, co w przypadku przejazdu sprzętu odśnieżającego mogłoby doprowadzić do osunięcia się gruntu. Wobec powyższego nie ma na ten moment możliwości odśnieżenia, o które pyta czytelnik. Natomiast można swobodnie poruszać się jezdnią drogi, na której jest już ułożona podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego. Przypomnę, że inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Umowny termin zakończenia prac to koniec sierpnia br.” - informuje Przemysław Bloch, naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Czersku.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.