22-11-22
Gm. Czersk. Wstęga przecięta
GM. CZERSK. Uroczyste otwarcie drogi

Dziś (22.11) została otwarta przebudowana droga gminna nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinku Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna.

W uroczystości poza mieszkańcami oraz samorządowcami brali udział zaproszeni goście, w tym m.in. poseł Aleksander Mrówczyński i wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Były przemowy władz, m.in. burmistrza Przemysława Bieska-Talewskiego oraz podziękowania. Nie zabrakło też przecięcia symbolicznej wstęgi drogi łączącej trzy sołectwa. Opis inwestycji oraz zdjęcia - poniżej.

O inwestycji:
„Droga Czersk Klaskawa Mosna do końca roku 2019 była drogą powiatową. Mieszkańcy Złotowa, Będźmierowic i przede wszystkim Klaskawy zabiegali od lat o jej utwardzenie. „W czasach” powiatu wykonano utwardzenie ulicy Gen. Bema w Czersku, potem ulicy Klaskawskiej w Złotowie. W latach 2014-15 powstał projekt przebudowy odcinka Złotowo – Będźmierowice – Klaskawa. W poprzedniej kadencji wykonano – we współpracy gminy i powiatu – odcinek od dworca PKP Będźmierowice do Klaskawy. 1 stycznia 2020 roku droga stała się drogą gminną. „Doprojektowaliśmy” odcinek w kierunku Mosnej i złożyliśmy w sierpniu 2020 roku wniosek o dofinansowanie z RFRD jako inwestycję dwuletnią (2021 -22)
Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach inwestycji przebudowano drogę o łącznej długości ok. 3,2 km na odcinkach
- Złotowo – Będźmierowice o długości 2,048 km
- Klaskawa –  Mosna o długości 1,186 km
W wyniku realizacji zadania powstała droga klasy D i kategorii ruchu - KR1.
(jezdnia o szer. 5 m wraz z poboczami o szerokości 0,75 m). Z uwagi na nieprzewidywalny wzrost cen materiałów budowlanych i paliwa oraz brak formalnych możliwości zwiększenia dofinansowania został ograniczony zakres przedsięwzięcia. Wykonana została pełna konstrukcja podbudowy, jednak ułożono jedną warstwę masy bitumicznej o grubości 5,5 cm (odcinek Złotowo - Będźmierowice) oraz 5 cm (odcinek Klaskawa - Mosna), przy zachowaniu wszystkich zaprojektowanych parametrów technicznych. Gmina Czersk zwróciła się o zatwierdzenie zmiany technologii wykonania zadania do Wojewody Pomorskiego i otrzymała pod koniec lipca br. zgodę.
Wartość robót drogowych: 2.245.125,87 zł
Kwota nadzoru inwestorskiego: 14.400 zł
Wysokość dofinansowania: 1.055.873 zł
Projektant: Leszek Zabrocki z Czerska
Wykonawca: POZORSKI s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa k. Czerska
Inspektor nadzoru: Jacek Marciniak
Okres realizacji: sierpień 2021 - listopad 2022”
– informuje naczelnik Przemysław Bloch z UM w Czersku.

(red)

Zdjęcia z dzisiejszego (22.11) otwarcia:
 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.