21-09-22
Gm. Czersk. ZDJĘCIA
GM. CZERSK. Zebranie mieszkańców - Sołectwo ŁągWczoraj (20.09) w Domu Kultury w Łęgu odbyło się zebranie sołectwa Łąg. Sołtys Andrzej Kosecki powitał burmistrza Przemysława Bieska-Talewskiego, kilkoro radnych Rady Miejskiej oraz radną powiatową Teresę Kropidłowską, a także dzielnicowego Tomasza Gończa.
 

Przewodniczącym zebrania został sołtys Andrzej Kosecki, który przedstawił sprawozdanie za okres między zebraniami. Wymienił m.in. budowę oświetlenia ulicznego w Szyszkowcu, utrzymanie czystości w sołectwie, organizację Dnia Kobiet, współorganizację pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka, Łęskich Kapuśniaków oraz stoiska na dożynkach gminnych. Podziękował m.in. członkom rady sołeckiej za współpracę i działania na rzecz sołectwa, „Łężankom” za zaangażowanie i osobom które włączyły się w zbieranie głosów oraz głosującym w Czerskim Budżecie Obywatelskim 2023 na „Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Kultury w Łęgu”.  

Przegłosowano następujące przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok:

1) Budowa oświetlenia ulicznego - 38.000,00 zł - ul. Zielona w Łęgu,
2) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - 2.000,00 zł,
3) Utrzymanie czystości w sołectwie  - 1.000,00 zł,
4) Organizacja/współorganizacja imprez - 12.580,00 zł,
5) Wykonanie/zakup tablicy informacyjnej - 1.000,00 zł,
6) Remont dróg - 4.000,00 zł.

Łącznie: 58.580,00 zł

Środki z funduszu drogowego pozostałe z 2022 (28.253,00 zł) oraz nowe środki z 2023 (27.402,00 zł) a więc łącznie 55.655,00 zł zostaną przeznaczone na utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Zielonej oraz odcinka ul. Długiej.W sprawach bieżących i wolnych wnioskach często poruszano temat ul. Długiej, a na niej m.in. nieprawidłowego parkowania i znacznego przekraczania prędkości oraz braku kontroli policyjnych - dzielnicowy sporządzi w tej sprawie pismo do Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach z prośbą o patrole drogówki i częstsze kontrole prędkości, ponieważ nie mogą ich przeprowadzać policjanci z komisariatu w Czersku. Dzielnicowy zachęcał również do zgłaszania tego typu miejsc na Krajowej Mapie Zagrożeń - można to zrobić anonimowo.  

Jedna z mieszkanek zapytała czy gmina zamierza przeznaczyć wkład własny w budowę przedszkola w Łęgu, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie i dlaczego budowa jeszcze się nie rozpoczęła - odpowiedzi udzieli burmistrz, który wspomniał o rosnących cenach, a także o tym, że 27.09 odbędzie się otwarcie ofert z kolejnego przetargu i ma nadzieję, że pojawią się kwoty optymalne - „do przyjęcia”. Jest też dobrej myśli, że budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku i wspomniał, że gmina pozyskała 8 mln zł środków zewnętrznych na tę inwestycję i o ile będzie to możliwe - odbędzie się to bez wkładu własnego gminy.

Mieszkaniec zapytał, czy będzie budowany wodociąg do „Bukówki” - burmistrz poinformował zebranych, że w gminie Czersk jest jeszcze sporo takich miejsc, gdzie tego typu inwestycje mogą być bardzo kosztowne ze względu na to, że brakujący odcinek wodociągu jest długi, ale z małą liczbą odbiorców. Dlatego zachęca do udziału w programie wykonania lub modernizacji własnych ujęć wody - do końca września można jeszcze składać wnioski do tego programu.

Do dzielnicowego zwrócono się również z problemem młodzieży, która pije alkohol i pali papierosy na terenie przedszkola - sprawa będzie monitorowana. Tak samo dzieje się też na opuszczonej posesji na ul. Długiej i na dworcu PKP.

Ponadto omawiano problem parkowania na ul. Dworcowej - odcinek od wjazdu z DK 22. Dzielnicowy napisał już wniosek w tej sprawie do zarządcy drogi powiatowej, aby wprowadzono obustronny zakaz zatrzymywania, jednak podjęto decyzję o zastosowaniu znaków tylko po jednej ze stron, uważając obustronny jako bezzasadny.

Mieszkańcy pytali również o ograniczenia w wywozie bioodpadów - według przepisów jest to teraz tylko 1 pojemnik i 2 worki - według mieszkańców zdecydowanie za mało. Otrzymali odpowiedź od burmistrza, że bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie (czego nie można zrobić np. z tworzywami sztucznymi) i użyć ich jako kompostu. Limit nie będzie zmieniony ze względu na m.in. wysokie koszty transportu tego typu odpadów.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.