4-08-20
Powiat chojnicki. Plan Zbigniewa Szczepańskiego
Gmina Chojnice projektuje kolejne ścieżki rowerowe

Plan Zbigniewa Szczepańskiego, to połączyć traktami rowerowymi, lub ciągami pieszo -rowerowymi, wszystkie sołectwa składające się na Gminę Chojnice. W przyszłym roku łącznie pobudowanych ma zostać 20 km ścieżek.


W Gminie Chojnice plan jest taki, by wszystkie sołectwa połączyć bezpiecznymi trasami rowerowymi.   |  fot. A. Zajkowska

Niespełna dwa tygodnie temu Zbigniew Szczepański, podpisał z firmą „Ad-Bet” umowę na realizację ścieżki rowerowej na trasie Ostrowite - Silno. Mierzący blisko 2 km odcinek ma powstać do końca października tego roku. Obecnie w gminie trwają prace projektowe kolejnych 20 km tras rowerowych. Ich realizacja jest zaplanowana na przyszły rok.

- Chodzi trasy z Ostrowitego do Ciechocina, z Ostrowitego do Lichnów, z Nowej Cerkwi do Lotynia. Tam jest trzecia klasa ziemi. Trzeba więc opracować plan miejscowy celem odrolnienia tych gruntów. Gdyby nie było tam tej trzeciej klasy ziemi to ścieżki byłyby budowane jeszcze w tym w tym roku - mówi Zbigniew Szczepański. W planie jest także pobudowanie dogodnego dla cyklistów połączenia między Silnem a Piastoszynem.

Wedle zapowiedzi, wszystkie ścieżki rowerowe mają mieć nawierzchnię asfaltową. - W przyszłym roku, mam nadzieję, że wspólnie z powiatem uda nam się zrealizować drogi powiatowe na odcinku Jerzmionki - Ogorzeliny - Sławęcin, wraz ze ścieżką rowerową, oraz Krojanty w kierunku pomnika, część druga, też wraz ze ścieżką rowerową - zapowiada włodarz. Z

Zbigniew Szczepański wstępnie zakłada, że wymienione trasy rowerowe pochłoną około 10 mln zł z budżetu gminy. Przy okazji tworzone będą także rowy melioracyjne. O pieniądze na wykonanie zadania samorządy będą się starały pozyskać dotację z programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Anna Zajkowska

Jakie ścieżki na terenie gm. Czersk?
W odniesieniu do powyższego artykułu zapytaliśmy burmistrza Czerska o jego plan budowy ścieżek rowerowych w gm. Czersk. 

„W gminie Czersk brakuje ścieżek rowerowych wzdłuż wielu dróg. Na szereg z nich powstała lub powstaje dokumentacja techniczna, dla innych wykonana ona zostanie w najbliższych latach. Jeżeli chodzi o realizację poszczególnych zadań to wygląda to następująco:

1.    Ścieżki rowerowe bądź ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż drogi krajowej nr 22 na odcinkach Czersk - Łąg - Czarna Woda oraz Czersk - Gutowiec - Rytel - Chojnice powstaną przy okazji kompleksowej przebudowy drogi, którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w najbliższych latach.
2.    Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237: na ulicy Tucholskiej (od Starego Urzędu do granicy miasta) powstanie przy przebudowie tego odcinka, planowanej na lata 2022-23. Dla odcinka od granicy miasta do drogi do Dąbek wykonana została dokumentacja techniczna ścieżki (przy wsparciu finansowym Nadleśnictwa Woziwoda). Jej realizacja zależy od pozyskania środków zewnętrznych (prawdopodobnie w nowej perspektywie finansowej UE). Odcinek ścieżki rowerowej od drogi do Dąbek do granicy gminy i dalej do Legbąda (dojazd do Fojutowa) zostanie zaprojektowany we współpracy z Nadleśnictwem Woziwoda i Gminą Tuchola (wstępne ustalenia w tej sprawie zostały już poczynione). Realizacja jest również uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.
 3.   Projekty ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych Czersk – Śliwice (od granicy miasta, włącznie z przebudową istniejącej ścieżki, do Mosnej) oraz Czersk – Odry (na odcinku Czersk – Kamionka) zostały wykonane w tym roku wraz z projektami przebudowy tych dróg, współfinansowanymi przez Powiat i Gminę. Budowa ścieżek nastąpi albo w ramach kompleksowej przebudowy tych odcinków dróg powiatowych, albo jako odrębne zadanie gminy z poszukiwaniem funduszy zewnętrznych.
 4.   W roku 2021 zostanie zaprojektowana ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej Czersk – Karsin na odcinkach Mokre – granica gmin (przez Gminę Czersk) oraz granica gmin – Karsin (przez Gminę Karsin). Po wykonaniu dokumentacji będziemy wspólnie z sąsiadami poszukiwać źródeł finansowania realizacji tego zadania (w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE).
5.    W roku 2020 powstanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej Łąg- Złe Mięso, przy okazji przebudowy tej drogi.
6.    W wielu przypadkach, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione, powstają ciągi pieszo-rowerowe przy przebudowie dróg i ulic (np.  przy przebudowie drogi Łubna – Malachin, niektóre ulice w Czersku) –
informuje Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.