Ogłoszenie
GMINA CZERSK Strategia 2030
Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czersk!
Na podstawie uchwały nr XXVI/310/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. przystąpiliśmy do prac nad dokumentem pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”. Będzie to najważniejszy dokument planistyczny Gminy, który będzie nie tylko wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele, jakie chcemy osiągnąć w ciągu najbliższych 10 lat, ale będzie również wyrazem aspiracji, jakie mamy jako wspólnota samorządowa. Dokument ten pozwoli na identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju naszej gminy.

W związku z powyższym zachęcam każdego z Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Poświęcony przez Państwa czas przyczyni się do zaplanowania rozwoju Gminy Czersk w zgodzie z Państwa sugestiami i oczekiwaniami. Licząc na współpracę, zapewniam jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 Wypełnioną ankietę można złożyć także w tradycyjnej formie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku (poziom 1), przesłać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.   

Burmistrz Czerska
Przemysław Biesek-Talewski


link do ankiety: https://forms.gle/B3rzXHwBJXWscj5U7

Załączniki:
ankieta Strategia do 2030 v.4 DP(doc)
70 kB


UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.