22-01-21
Gm. Czersk. KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW
GMINA CZERSK. Szczepienia przeciwko COVID-19

W piątek, 22. 01. 2021 r. została uruchomiona rejestracja na szczepienia przeciw COVID- 19 dla osób powyżej 70 roku życia. Na szczepienie można zarejestrować się w SP ZOZ w Czersku kontaktując się telefonicznie pod numer: 502-517-183.

Przed wykonaniem połączenia prosimy o przygotowanie danych niezbędnych przy rejestracji:
- numeru PESEL,
- numeru telefonu.

Dyrektor SP ZOZ w Czersku


Szczepienia przeciwko COVID-19. Rejestracja
Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień


W piątek, 15 stycznia 2021 r., została otwarta rejestracja na szczepienia przeciw COVID- 19 dla osób powyżej 80-tego roku życia. Na szczepienie można zarejestrować się w SP ZOZ w Czersku kontaktując się telefonicznie pod numer: 502-517-183.

Już po zarejestrowaniu się i poznaniu daty, godziny i miejsca szczepienia, osoby wymagające pomocy w zakresie transportu z miejsca zamieszkania do punktu szczepień, powinny zgłaszać się do Centrum Usług Społecznych. Pomoc w uzyskaniu transportu można uzyskać pod nr tel.: 52 398 47 65. CUS nie rejestruje na szczepienia.

Osoby uprawnione do korzystania z transportu na szczepienia organizowane przez samorząd gminny.
Transport do miejsca szczepień organizowany przez gminy dotyczyć ma tylko szczególnych przypadków, np. osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w stopniu znacznym, nie mających możliwości samodzielnego zorganizowania transportu.

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień
- osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami (osoby takie przedkładają oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
- osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, - osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

UM Czersk

Zobacz również:

#SzczepimySię. Punkty szczepień i terminy (22.01)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.