9-12-20
Gm. Czersk. Podział środków w woj. pomorskim – link do listy poniżej
Gmina Czersk zgłosiła pięć zadań do RFIL – wsparcie
otrzyma jedna inwestycja na poziomie ok. 50%


Gmina Czersk w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja 2021 - zgłosiła pięć przedsięwzięć (budowa nowego przedszkola w Łęgu, rozbudowa szkoły w Rytlu, modernizacja domu kultury (GCK) w Czersku, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich, budowa ścieżki rowerowej w kierunku Tucholi).

Wczoraj (8.12) ogłoszono kolejną decyzję rządu w sprawie podziału środków. Czerski samorząd otrzyma 2,5 z 5,5 mln zł wnioskowanych. Wybrano zadanie - budowa sieci wod-kan. Na terenach wiejskich (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk – sołectwa: Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin i Mosna. W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę sieci wodociągowej o długości ok. 12,34 km oraz kanalizacyjnej o długości ok. 7,15 km. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na podłączenie do sieci 163 nieruchomości i około 308 mieszkańców).

Burmistrz Czerska wyjaśnia, że gmina nie zrealizuje w całości przedmiotowego zadania tylko do wysokości otrzymanego wsparcia. Na pozostałe zadania będzie poszukiwane dofinansowanie.

Wcześniej samorząd otrzymał 2,5 mln zł z RFIL, które z kolei będą stanowiły środki własne w ramach realizacji zadań Funduszu Dróg Samorządowych – edycji 2021.

W powiecie chojnickim środki z RFIL otrzymało jeszcze miasto Chojnice – 10 z 12 mln zł wnioskowanych (prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł-ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach. Rozbudowa ul.Igielskiej (dł.ok.1900m) i ul.Igły (dł.ok.460m) z przebudową/budową 4 skrzyżowań i budową:ciągu pieszo-rowerowego (dł.ok.2400m),chodnika (dł.ok.310m),ok. 86 stan. postojowych, 9 doświetlonych przejść dla pieszych,1 stan. do ładowania rowerów)

Wsparcia nie otrzymały zadania zgłoszone z Gminy Chojnice i Powiatu Chojnickiego.

Lista zadań objętych dofinansowaniem w ramach RFIL – woj. pomorskie – zobacz TUTAJ

Do końca bieżącego roku rząd ma jeszcze rozdysponować 1,5 mld zł w ramach RFIL.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.