9-07-20
Gm. Czersk.  Ruszyła przebudowa kolejnych dróg w Czersku, odbiór drogi w Dąbkach
Gminne inwestycje

Firma Wiesława Hildebrandta Brandbud z Krojant rozpoczęła przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Czersku. W ramach zadania wybudowane będzie nowe oświetlenie uliczne oraz nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej.

Obecnie Zakład Usług Komunalnych w Czersku wykonuje prace remontowe infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Następnie drogowcy będą układać krawężniki oraz przygotowywać podbudowę drogi. Wartość zadania to kwota 424 tys. zł.

Brandbud zrealizuje także drugą inwestycję drogową na Osiedlu „Chojnickim” w Czersku – przebudowę ulicy Transportowców. Tutaj w ramach zadania wybudowana będzie kanalizacja deszczowa oraz zmodernizowana nawierzchnia bitumiczna jezdni, wykonane zostaną parkingi i chodniki. Wartość zadania to kwota 446 tys. zł.

Oba przedsięwzięcia będą realizowane w ramach dużego projektu unijnego „Rewitalizacja części miasta Czerska”, na wykonanie którego gmina Czersk otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Zakończenie prac na ulicach Wojska Polskiego i Transportowców przewidziano na dzień 16 listopada tego roku.


Odbiór drogi w Dąbkach

6 lipca odbył się odbiór techniczny nowej drogi gminnej w Dąbkach, w sołectwie Kurcze.

Odbioru dokonali pracownicy Wydziału Inwestycji i Infrastruktury urzędu miejskiego oraz inspektor nadzoru.

W ramach inwestycji ułożony został nowy asfalt od drogi wojewódzkiej do miejscowości Dąbki. Bezpieczeństwo na tej ulicy mają poprawić progi spowalniające oraz radar pokazujący prędkość poruszających się pojazdów.

Zadanie kosztowało 1,1 miliona złotych. Zostało sfinansowane w połowie ze środków gminy Czersk i Funduszu Dróg Samorządowych.

UM w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.