28-05-20
Region. 27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
Ile mają lat i kim z zawodu są radni z Pomorza? [INFOGRAFIKA]

W województwie pomorskim liczba mieszkańców wynosi 2 343 928 osób, w tym 2365 Pomorzan zasiada w radach gminy, powiatu lub województwa. Mamy 20 powiatów, w tym 4 miasta na prawach powiatu. W 123 pomorskich gminach jest 2877 wsi i 1645 sołectw. Miast w Pomorskiem mamy 42, a połowa z nich ma status gminy.

27 maja obchodziliśmy w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego. Święto zostało ustanowione na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku. Z okazji jubileuszu 30-lecia samorządu, Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował infografikę.

Ile wydają samorządy?
Według danych GUS, w 20118 r. wszystkie pomorskie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa) wydały na jednego mieszkańca więcej pieniędzy niż miały dochodów. Wydatki na jednego mieszkańca gminy wynosiły średnio 5538 zł, a dochód na mieszkańca był o 9 zł niższy (5229 zł).

W miastach na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk) dochód na jednego mieszkańca wynosił 6874 zł, a wydatki 6935 zł. W pozostałych 16 powiatach dochody były aż o 40 zł niższe niż wydatki na jednego mieszkańca (1170 zł i 1210 zł). Natomiast na szczeblu wojewódzkim w 2018 roku różnica między wydatkami a dochodami na jednego Pomorzanina była nieznaczna, bo wynosiła średnio zaledwie 2 zł (wydatki 449 zł, a dochody 447 zł).

Ile mają lat radni z Pomorza
W Pomorskiem w radach gmin największy odsetek stanowią osoby w wieku 40-49 lat (29,3 proc.). W miastach na prawach powiatu aż 30 proc. radnych ma 60 lat i więcej. Podobnie jest w pozostałych powiatach, gdzie po sześćdziesiątce jest 33,4 proc. radnych, a 32,8 proc. skończyło 50 lat. W Sejmiku Województwa Pomorskiego zasiada aż 45,5 proc. radnych, którzy mają 60 lat i więcej.

Najmniejszy odsetek na wszystkich szczeblach samorządu w Pomorskiem stanowią osoby między 18. a 29. rokiem życia. W miastach na prawach powiatu to jest 10,4 proc., w gminach 3,8 proc., a w powiatach zaledwie 1,2 proc. Żaden z radnych w sejmiku województwa nie ma mniej niż 29 lat.

Jakie mają wykształcenie i kim z zawodu są radni?
Zdecydowana większość wszystkich radnych na Pomorzu ma wykształcenie wyższe. Najniższy odsetek radnych po studiach jest w gminach (40,4 proc.), a największy na szczeblu wojewódzkim (87,9 proc.). Radnych z wykształceniem średnich najwięcej zasiada w pomorskich gminach (38,6 proc.), a najmniej w sejmiku województwa (12,1 proc.). W radach miasta na prawach powiatu i w sejmiku nie znajdziemy żadnego radnego z wykształceniem niższym niż średnie.

W 2019 roku radnych będących przedstawicielami władz publicznych, wyższymi urzędnikami lub kierownikami w gminach było 172, w miastach na prawach powiatu 16, w powiatach 152, a w pomorskim sejmiku 21. Aż 444 specjalistów zasiadało w radach pomorskich gmin. W sejmiku województwa i radach miasta na prawach powiatu nie znajdziemy rolników, natomiast w radach gmin z Pomorza zasiadało aż 340 rolników, ogrodników, leśników i rybaków.

Zobacz:
Infografika Urzędu Statystycznego w Gdańsku (PDF) -
TUTAJ

Natalia Kłopotek-Główczewska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.