5-07-19
Gm. Czersk. Zaproponowano organizatorowi inną lokalizację - propozycja nie spełniała jego wymogów
Imprezy w tym roku nie będzie...

W tym roku nie odbędzie się w Czersku zaplanowana na 20 lipca cykliczna impreza Super Drwal. Dlaczego?

Z informacji uzyskanej od organizatora wynika, że zaproponowano mu dwie inne lokalizacje imprezy w miejscowości Rytel (do tej pory `Super Drwal` w Czersku odbywał się na stadionie miejskim – boisko zapasowe oraz w Parku Borowiackim), które nie spełniały wymogów, aby przeprowadzić w/w imprezę. Stosowne stanowisko zostało przekazane dyrektor Ośrodka Kultury w Rytlu. Wiosną po zaproponowaniu lokalizacji w Rytlu była próba kontaktu z panią wiceburmistrz Bogumiłą Ropińską, aby porozmawiać o innych lokalizacjach. Jednak pomimo wielu prób telefonicznych i przekazaniu pani wiceburmistrz przez sekretarkę informacji, że dzwoni organizator imprezy, nie było telefonu zwrotnego i do przedmiotowych rozmów nie doszło. W związku z tym, jak mówi organizator, impreza odbędzie się w tym roku w gm. Śliwice.

Poprosiliśmy wiceburmistrz o odniesienie się do przedstawionych kwestii.

Zapytaliśmy, aby wyjaśniła dlaczego nie skontaktowała się z organizatorem, dlaczego nie oddzwoniła?

Dodatkowo pytamy dlaczego SUPER DRWAL nie mógł w tym roku odbyć się na boisku zapasowym stadionu miejskiego w Czersku oraz Parku Borowiackim?

Chcieliśmy się też dowiedzieć co stanie się z zaplanowaną kwotą (budżet gm. Czersk) na tę imprezę.

„Park Borowiacki i stadion miejski nie są przystosowane do tego typu imprez, co wielokrotnie zgłaszały nam środowiska sportowe oraz sami mieszkańcy: brak dojazdu dla dużych samochodów, niszczenie płyty boiska.

Z uwagi na powyższe, odbyło się spotkanie w urzędzie miejskim z pomysłodawcą tej imprezy w sprawie zmiany miejsca organizacji. Uzgodniono, że proponowanym miejscem będzie plac, na którym odbyła się impreza „Pokonaj nawałnicę”, a osobą do kontaktu została dyrektor OK w Rytlu. Impreza miała odbyć się z okazji Dni Rytla. Z nieznanych mi powodów pomysłodawca imprezy uznał to miejsce, gdzie odbył się koncert m.in. „Dżemu”, za nieodpowiednie i podjął rozmowy z gminą Śliwice. Rzeczywiście, mieliśmy problemy ze skomunikowaniem się z organizatorem. Kiedy już udało się nam skontaktować, organizator poinformował nas, że lokalizacja nie spełnia oczekiwań i wybiera gminę Śliwice. Po tej informacji podjęto próbę porozumienia się, aby imprezę przeprowadzić w Łęgu. Jednak decyzja w sprawie obecnej lokalizacji była dla organizatorów ostateczna.

Podkreślam, że przyczyną, dla której w tym roku w Gminie Czersk nie odbędzie się Super Drwal, jest nie brak komunikacji, ale brak wspólnej decyzji, co do miejsca przeprowadzenia imprezy.

Oczywiście, w przyszłych latach będziemy podejmowali próby znalezienia kompromisowego miejsca.

Środki, które były zaplanowane w budżecie na Super Drwala (10 tys. zł), będą przeznaczone na podobne działania skierowane do mieszkańców – przesunięte na organizację innych imprez na terenie Gminy Czersk.” – odpowiada wiceburmistrz Bogumiła Ropińska.

(red)

Zobacz również relacje i fotorelacje z ubiegłorocznej imprezy SUPER DRWAL w CZERSKU
TUTAJ (ZDJĘCIA) oraz
TUTAJ (ZDJĘCIA)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.