23-04-20
Powiat chojnicki. KOMUNIKAT
Informacja na temat spraw i sposobu
ich realizacji w Starostwie Powiatowym
w Chojnicach

W związku z informacjami o zmianie w obsłudze klientów urzędów informujemy, że nadal wstrzymane jest osobiste przyjmowanie klientów w Starostwie Powiatowym w Chojnicach. Nie dotyczy to następujących spraw:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych. Jednocześnie przypominamy, że przedłużona jest ważność czasowej rejestracji pojazdu, a zatem możliwość poruszania się pojazdem w ruchu drogowym. Pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, zachowują ważność jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ważne będą jeszcze przez 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

2)decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

3)decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.),

4)decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).”

Ważne: W TYCH SPRAWACH KLIENCI BĘDĄ PRZYJMOWANI PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM USTALENIU TERMINU I GODZINY WIZYTY

Numery kontaktowe do poszczególnych wydziałów znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.