13-01-20
Gm. Czersk. Treść interpelacji
Interpelacja radnego Daniela Szpręgi
dotycząca świetlic na terenie gminy Czersk

Publikujemy informację oraz interpelację radnego Daniela Szpręgi  - poniżej.

„Przesyłam interpelację, którą wysłałem do Pana burmistrza w sprawie funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Czersk w 2019 r.

Chciałbym przede wszystkim uzyskać informacje na temat kosztów utrzymania obiektów, dochodów z wynajmów oraz sposobu zarządzania nimi. Interesuje mnie również, czy organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców mogą organizować różnego rodzaju imprezy w świetlicach bez konieczności ponoszenia kosztów wynajmu.

Pytam, ponieważ głównym celem działalności każdej świetlicy jest przede wszystkim aktywizacja społeczności lokalnej m.in. poprzez organizowanie  zajęć, kultywowanie tradycji itp. Jak wiemy o tradycje kulinarne dbają w gminie Czersk mi.in. Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), które winny być dla samorządu "oczkiem w głowie". Myślę, że odpowiedź na zadane przeze mnie pytania pokaże choć w części czy rzeczywiście tak jest.

Daniel Szpręga
Radny Rady Miejskiej
w Czersku”

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.