26-07-19
Gm. Czersk. Treść interpelacji
Interpelacja radnego Daniela Szpręgi w sprawie
sporządzenia inwentaryzacji placów zabaw
i siłowni zewnętrznych

Publikujemy interpelację radnego Daniela Szpręgi oraz treść maila w sprawie sporządzenia inwentaryzacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

„Przedmiotowa interpelacja jest wynikiem nieuzupełnienia przez Pana burmistrza odpowiedzi na moją interpelację złożoną w dniu 18 grudnia poprzedniego roku w sprawie inwentaryzacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Czersk. Wówczas burmistrz w odpowiedzi na interpelację napisał, że inwentaryzację przygotuje do końca pierwszego półrocza 2019 r. Jako, że półrocze minęło i zaraz będziemy mieli koniec lipca myślę, że najwyższy czas aby Pan burmistrz przekazał kopię, a przy okazji upublicznił długo opracowywany dokument. Przypomnę tylko, że wnioskowałem podczas jednej z ostatnich komisji ds. edukacji, sportu i turystyki o opracowanie uproszczonej inwentaryzacji. Na przedmiotowej komisji omawialiśmy zmiany do zasad Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Wniosek większością głosów odrzucono. Szkoda, bo dokument miał zobrazować stan zagospodarowania poszczególnych sołectw i osiedli w obiekty rekreacyjne.

Daniel Szpręga
Radny Rady Miejskiej w Czersku”

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.