9-10-20
Gm. Czarna Woda. Kiedy gazyfikacja?
Jakość powietrza w Czarnej Wodzie

Do redakcji portalu zwrócił się czytelnik, który podnosi kwestię jakości powietrza w Czarnej Wodzie. Pojawiło się też pytanie dotyczące gazyfikacji tej miejscowości.

„Zwracam się z uprzejmą prośbą poruszenia problematyki związanej z jakością powietrza w miejscowości Czarna Woda, w szczególności w kontekście przyjętych ostatnio przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwał dotyczących zmiany sposobów ogrzewania domów w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza, które finalnie prowadzą do zakazu ogrzewania domostw paliwami stałymi do roku 2036. Nie ulega wątpliwości, że realizacja i wdrożenie w życie tych ambitnych planów wymaga szeroko zakrojonej akcji informacyjnej. Równie ważny pozostaje także aspekt samoświadomości obywateli, którzy posiadając wiedzę o negatywnych skutkach codziennego wdychania pyłów oraz zanieczyszczeń niewątpliwie z większym zrozumieniem i aprobatą przyjmą wspomnianą uchwałę, a przede wszystkim podejmą kroki niezbędne, aby przeciwdziałać powszechnemu zjawisku, jakim jest obecność smogu w naszym codziennym życiu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, że w całej gminie Czarna Woda, a w szczególności w samym mieście (tak, przypominam, że Czarna Woda to miasto!) brak jest jakichkolwiek urządzeń monitorujących stan czystości powietrza, którym każdego dnia oddychają jego mieszkańcy. Mam na myśli zarówno urządzenia monitorujące, którymi w innych obszarach województwa dysponuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, jak również niezwykle popularne urządzenia monitorujące, zorganizowane w ogólnopolskiej sieci Airly. Co ciekawe, tego typu urządzenia znajdują się w przeważającej części miast województwa pomorskiego, w tym m.in. w sąsiedniej gminie Czersk, której włodarze dzięki współpracy z ww. siecią Airly dokonali montażu kilkunastu urządzeń pomiarowych w samym Czersku, ale również w mniejszych miejscowościach jak Łąg, Rytel, czy nawet w malutkich Odrach. Dzięki temu mieszkańcy tej gminy na bieżąco za pośrednictwem ogólnodostępnej aplikacji mogą monitorować stan zanieczyszczenia powietrza na zamieszkiwanych terenach, co umożliwia im chociażby dostosowanie pory przebywania poza domem do okresów, w których poziom zanieczyszczeń jest względnie niski.

Podkreślić jednocześnie należy, że w centrum Czarnej Wody znajduje się ogromny, dynamicznie rozbudowujący się zakład produkcyjny STEICO, który każdego dnia emituje do środowiska naturalnego zanieczyszczenia, w tym pyły, których woń dobrze znana jest każdemu czarnowodzianinowi, co w sposób szczególny winno motywować miejscowych samorządowców, z Panem Burmistrzem Arkadiuszem Glinieckim na czele, do podjęcia dynamicznych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, w tym także poprzez podjęcie współpracy z podmiotem dysponującym urządzeniami monitorującymi jakość powietrza. Przypomnieć bowiem wypada, że zgodnie dyspozycją Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska, czy utrzymania szeroko rozumianej czystości, tym samym burmistrz jako organ wykonawczy gminy winien dbać o realizację powyższych celów w pierwszej kolejności.”
- pisze czytelnik – Przemysław Gołuński, dodając, że - „jeżeli chodzi o formułę szczegółowych uzgodnień w zakresie montażu urządzeń, tj. czy współpraca gminy z operatorem polegać ma na ich najmie/sprzedaży, czy też innej formie udostępnienia, to ta kwestia w mojej ocenie pozostaje drugorzędna. Najważniejsze, aby czujniki w końcu znalazły się chociażby w kilku lokalizacjach Czarnej Wody, ponieważ mieszkańcy niewątpliwie zasługują na to, aby nie funkcjonować w nieświadomości. Istotne pozostaje również, by czujniki znalazły się także w bezpośrednich okolicach zakładu produkcyjnego STEICO, ponieważ w jego sąsiedztwie znajduje się liczna zabudowa wielorodzinna (bloki), jak również szkoła oraz przedszkole.”

Przy okazji została skierowana do burmistrza Czarnej Wody prośba o odniesienie się do tematu gazyfikacji tej miejscowości.

- W Czarnej Wodzie znajduje się urządzenia monitorujące stan czystości powietrza. Jest zlokalizowane na budynku przy ul. Mickiewicza 1J – https://zse.com.pl/smog/czarnawoda/. Czujnik zamontowano ok. 3 lat temu. W tej chwili nie przewiduje się zakupu nowego urządzenia – informuje Łukasz Łangowski, zastępca burmistrza Czarnej Wody, podając link do odczytu urządzania zlokalizowanego na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

Włodarz informuje jednocześnie, że projekt dotyczący gazyfikacji jest po konsultacjach z inwestorem. Władze gminy czekają na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, aby wydać decyzję lokalizacji celu publicznego. W Czarnej Wodzie przewiduje się budowę sieci - ulice: Słowackiego, Mostowa, Okrężna, Mickiewicza, Starogardzka, Polna, Długa, Słoneczna, Wiśniowa, Jarzębinowa, Cicha.
Terminy przewidywane przez inwestora - wykonanie dokumentacji koniec 2020r., przetarg 2021. Inwestycja ma być realizowana bez bez udziału finansowego samorządu. Wykonanie 2021-2022, pod warunkiem braku problemów natury geodezyjnej i własnościowej.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.