27-11-18
Powiat chojnicki. Policjanci apelują
Jeden telefon czy sygnał może uratować życie

Policjanci od początku listopada rozpoczęli regularne kontrole, w trakcie których odwiedzają miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Celem tych działań jest przede wszystkim uchronienie bezdomnych, ale także osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych potrzebujących pomocy przed wychłodzeniem organizmu. Zagrożenie to dotyczy również osób znajdujących się pod wpływem alkoholu bądź innych podobnie działających środków. 

W tym zakresie funkcjonariusze ściśle współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami oraz wyczulają wszystkich mieszkańców na potrzebę reagowania na konkretne przypadki zagrożeń w swoim otoczeniu. Każdego kto ma informacje o osobach przebywających w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu prosimy o kontakt z wyspecjalizowanymi instytucjami lub policją. Może w ten sposób uratujemy czyjeś życie.

Wraz z rozpoczęciem okresu jesienno- zimowego, a także prognozowanym spadkiem temperatur policjanci jak co roku realizują zadania mające zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia na skutek wychłodzenia organizmów. Działania te skierowane są w szczególności wobec osób bezdomnych.

Policjanci „pierwszego kontaktu” tzw. dzielnicowi w swoich rejonach podczas obchodu każdego dnia kontrolują parki, dworce piwnice, klatki schodowe, opuszczone budynki oraz pozostałe miejsca, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Informują o adresach noclegowni oraz miejscach, gdzie mogą otrzymać prowiant dla potrzebujących. Policjanci troszczą się też o osoby, które przebywają w miejscach zabronionych, gdzie może dojść do zagrożenia ich życia i zdrowia.

Aby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie tylko policji i innych służb, ale każdego człowieka, który może mieć w swoim otoczeniu potrzebującą osobę. Mundurowi apelują do mieszkańców, którzy zauważą bezdomnych przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu lub życiu, aby nie zaniechali przekazania takich informacji do właściwych instytucji. Informację taką należy w pierwszej kolejności przekazać do funkcjonujących na terenach miast i gmin ośrodków pomocy społecznej, a jeżeli nie ma takiej możliwości lub sytuacja rozgrywa się poza godzinami urzędowania tych instytucji należy poinformować policję lub straż miejską.

W całym kraju funkcjonuje bezpłatny numer alarmowy do służb ratunkowych 112.

Policjanci przypominają, że problem wychłodzenia dotyczyć może również osób znajdujących się pod wpływem alkoholu bądź środków działających podobnie, czy też starszych i niedołężnych mieszkających samotnie. Brak obojętności wobec ich losu, a niekiedy - jeden telefon czy sygnał do odpowiednich służb - może uratować ich życie.

KPP Chojnice

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.