2-08-21
Czersk. Po spotkaniu z mieszkańcami
Jest decyzja burmistrza w sprawie przebudowy
ul. Łukowskiej w Czersku


Wracamy do sprawy planowanej przebudowy odcinka ul. Łukowskej w Czersku.
Przypomnijmy 13 lipca br. w tej sprawie burmistrz Czerska rozmawiał z mieszkańcami ulicy Łukowskiej w Czersku (zobacz TUTAJ).
Do spotkania doszło po tym gdy kilkunastu właścicieli posesji przy wspominaj ulicy zgłosiło pisemnie swój protest w sprawie wykupu ich gruntów pod planowaną przebudowę Łukowskiej.Włodarz zapowiedział, że jeszcze raz przyjrzy się sprawie i podejmie decyzję w sprawie zakresu przebudowy i przebiegu drogi i ciągów dla pieszych.

„W dniu 2 lipca br. Starosta Chojnicki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie odcinka ulicy Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami ….”. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna.
Po wytyczeniu geodezyjnym przyszłej jezdni i ustaleniu lokalizacji krawężników oraz kilkukrotnej wizji w terenie podjąłem decyzję, że na etapie przebudowy ulicy Łukowskiej, planowanej w najbliższych latach, chodnik po prawej stronie (patrząc w stronę Łukowa) nie będzie budowany w docelowej, wynikającej z projektu formie. Przy posesjach, gdzie odległość budynków i ogrodzeń od ulicy jest najmniejsza, wykonana zostanie jedynie opaska, wypełniająca przestrzeń między nowym krawężnikiem jezdni a istniejącym ogrodzeniem. Wyjątkiem będzie rejon ronda oraz skrzyżowania z ulicą H. Sienkiewicza, gdzie trzeba będzie skorygować przebieg istniejących ogrodzeń. Po uprawomocnieniu decyzji ZRID podpiszę z właścicielami poszczególnych nieruchomości porozumienia w tej sprawie
– informuje burmistrz Przemysław Biesek-Talewski, dodając że chodnik po lewej stronie (patrząc w stronę Łukowa) zostanie wybudowany zgodnie z projektem. Przypomina, że jezdnia ma mieć 5 metrów szerokości, a opaska w zależności od miejsc od ok. kilkudziesięciu centymetrów do około jednego metra. Z kolei chodnik ma mieść szerkość od ok. 1,5-2 m.

(red)Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.