12-03-18
Gm. Czersk. Skarbnik pełnomocnikiem
Jest pełnomocnik ds. udzielania informacji
związanych z utworzeniem gminy Rytel


8 marca burmistrz Jolanta Fierek wydała zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika ds. udzielania informacji związanych z utworzeniem gminy Rytel. Pełnomocnikiem została skarbnik gminy – Jolanta Skuczyńska.

Do zadań pełnomocnika należy opracowywanie i udzielanie, w imieniu burmistrza, na wniosek zainteresowanych informacji niezbędnych do oceny możliwości i zasadności utworzenia gminy Rytel.

W uzasadnieniu zarządzenia czytamy:
„W związku z pojawieniem się inicjatywy części mieszkańców Sołectwa Rytel dotyczącej wyłączenia Sołectwa z Gminy Czersk i utworzenia samodzielnej gminy, Burmistrz Czerska dostrzega potrzebę udostępnienia mieszkańcom szerokiego zakresu informacji dotyczących możliwości i konsekwencji realizacji powyższego zamierzenia. Mając na uwadze, że jedną z najważniejszych kwestii będzie wydolność finansowa ewentualnie nowopowstałej gminy, a zakres przygotowywanych i udostępnianych informacji będzie się skupiać wokół tejże tematyki, Burmistrz ustanawia swoim Pełnomocnikiem ds. udzielania informacji związanych z utworzeniem Gminy Rytel Panią Jolantę Skuczyńską, pełniącą funkcję Skarbnika Gminy Czersk, której doświadczenie i wiedza dają gwarancję należytego wykonania zadania.”

Przypomnijmy, powstał już komitet złożony z 14 osób (mieszkańców sołectwa Rytel), który ma pozyskać opinie i analizy dotyczące powstania gminy Rytel. Komitet ma zbadać czy nowa gmina będzie w stanie sama się utrzymać.

(red)

 

 

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.