15-11-19
Gm. Czersk. Sołtys odnosi się do zarzutów KGW
KGW Klaskawa: Dla kogo budowane
są świetlice wiejskie na terenie gminy Czersk?
Otrzymaliśmy pismo z KGW Klaskawa w sprawie zasad wynajmu świetlicy wiejskiej.


„Dla kogo budowane są świetlice wiejskie na terenie gminy Czersk?

Świetlice wiejskie w założeniu mają służyć integracji mieszkańców sołectwa oraz organizacjom  pozarządowym działającym lokalnie takim jak Koła Gospodyń Wiejskich. Może w innych świetlicach tak jest ale nie w Klaskawie. Świetlica w Klaskawie chyba została wybudowana do celów komercyjnych, wszystko jest obecnie dostawane do potencjalnych wynajmów. Zajęcia dla dzieci nie mogły odbywać się w poniedziałek bo może ktoś będzie chciał wynająć, zebrania KGW nie mogą odbywać się w poniedziałek bo może to przeszkadzać wynajmującym. A taka prawda że praktycznie w każdy weekend sala stoi pusta. KGW Klaskawa nie może zrobić imprezy andrzejkowej w świetlicy ( z której dochód ma być przeznaczony na imprezę mikołajkową dla dzieci) bo ma zapłacić za wynajęcie sali. Mija się to z celem bo w ten sposób nie uzbieramy pieniędzy na tę imprezę. Według zarządzenia burmistrza z dnia 20.05.2019 roku sala wiejska w Klaskawie jest użyczona OK w Rytlu na 15 lat. Pani dyrektor OK w Rytlu początkowo zgodziła się na bezpłatny wynajem sali, ale naszym zdaniem została wmanewrowana w prywatną wojnę sołtysa Klaskawy, który daje nam odczuć, że nasza działalność mu ewidentnie  przeszkadza i musiała odmówić. Nie mamy żalu do pani Dyrektor Domu Kultury w Rytlu. Według radnego Jacka Grzelli świetlica powinna przynosić dochód. Ubolewał nawet nad faktem, że podczas warsztatów kulinarnych organizowanych przez Morenkę, rachunek za prąd wyniósł 70zł.

Na szczęście można jeszcze liczyć na pomoc innych ludzi i zabawa się odbędzie, tyle, że nie w świetlicy w Klaskawie.

Czy wszystkie świetlice w gminie Czersk mają ujednolicony regulamin korzystania ze świetlicy wiejskiej, czy tylko świetlica w Klaskawie jest niechlubnym wyjątkiem.

KGW Klaskawa”

Poprosiliśmy burmistrza Czerska o zajęcie stanowiska w w/w sprawie. Włodarz poinformował nas, że odniesie się do pisma w przyszłym tygodniu.

O komentarz zwróciliśmy się też do sołtysa i radnego Jacka Grzelli.

„Drodzy mieszkańcy naszej Gminy jako sołtys i administrator świetlicy wiejskiej czuję się w obowiązku doprecyzowania i przedstawienia prawdziwych faktów dotyczących poruszanej sprawy.

Świetlice są ogólnodostępne w celu umożliwienia lokalnym wspólnotom samorządowym prowadzenia statutowej działalności, integracji środowiska lokalnego czy prowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych. Więc oczywiste jest, że nie ma tu mowy o wyróżnianiu i promowaniu działań komercyjnych. K.G.W Klaskawa zasługuje na podziękowania za szereg działań podejmowanych na rzecz integracji mieszkańców sołectwa Klaskawa , jednakże prawa i ustaleń regulaminowych muszą przestrzegać wszyscy. Jakie wywołało by to skutki, jak będą odstępstwa? W związku z tym doskonale rozumnie stanowisko Pani Dyrektor OK Rytel, która także działa zgodnie z wytycznymi a nie moimi sugestiami.

Każdy kto organizuje imprezę komercyjną a takowa jest zaplanowana /cena biletu 150,00 zł od pary/ wlicza opłaty za media i lokal, zatem nie ma problemu, żeby organizatorki jako wolontariuszki jak o sobie mówią, dochód przeznaczyły na zorganizowanie planowanych wydarzeń kulturalnych.

Panie z Koła same sobie stwarzają problemy, nakłaniają wszystkich do popełniania złamania regulaminu, nie licząc się ze skutkami prawnymi.

Zajęcia świetlicowe mają ustalony harmonogram pracy przez instytucję prowadzącą i nie ma mowy o ingerencję w ich przebieg i zakres, więc aluzja mija się z celem, nigdy też nie został negatywnie umożliwiony dostęp do świetlicy dla K.G.W.

Wprowadzanie opinii publicznej w błąd i rozmijanie się z faktami dla przedstawicielek Koła jest chlebem powszechnym. Łączny koszt opłat świetlicowych /woda, energia/ wynosiła 34,37 zł za przeprowadzone warsztaty kulinarne, z opłaty za lokal zostały w świetle obowiązującego regulaminu zwolnione.

Nadmienię, że regulamin świetlicy jest ogólnodostępny. Można się z nim zapoznać, wyeksponowany jest w oknie świetlicy, oraz załączony do mojego stanowiska.

Ubolewam, że mimo podejmowania wszelkich starań zmierzających do nie generowania i eskalacji złych emocji członkinie Koła nie chcą zgodnej współpracy na rzecz mieszkańców naszej Gminy.

Z poważaniem: Jacek Grzella”


(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.