3-06-20
Czersk. Ulica Szkolna, 21 Lutego i Tucholska – burmistrz odpowiada
Kiedy remont odcinka drogi wojewódzkiej
w Czersku?

Niedawno zakończył się remont drogi wojewódzkiej nr 237 – od granicy miasta do granicy z gm. Tuchola. (zobacz artykuł – TUTAJ).

Czytelnicy zadają teraz pytania w sprawie remontu odcinka biegnącego przez Czersk. Chodzi im szczególnie o najbardziej zniszczone fragmenty drogi, tj. od domu kultury do skrzyżowania z ul. Tucholską i dalej od skrzyżowania z ul. Starego Urzędu do granicy miasta.

-  Kiedy dojdzie do realizacji w/w zadania?

Pytanie skierowaliśmy do burmistrza Przemysława Bieska-Talewskiego, ponieważ gmina Czersk chciała uczestniczyć w przedmiotowej inwestycji, również finansowo.
Poprosiliśmy o przedstawienie aktualnych założeń realizacji tego przedsięwzięcia z uwzględnieniem ram czasowych.

- Zarząd Dróg Wojewódzkich dokończył rozpoczętą pod koniec zeszłego roku modernizację zamiejskiego odcinka drogi nr 237. Dzięki wykonanym w tym roku pracom cała  droga wojewódzka od granicy miasta do granicy z gminą Tuchola ma porządną, równą nawierzchnię. Dziękuję za przychylność i szybkie rozwiązanie tego problemu panu dyrektorowi ZDW Grzegorzowi Stachowiakowi, a także Wicemarszałkom Województwa Pomorskiego: poprzedniemu – Ryszardowi Świlskiemu i obecnemu – Leszkowi Bonnie.
To oczywiście nie koniec prac na drodze wojewódzkiej nr 237 w gminie Czersk. Przed nami modernizacja odcinka w granicach miasta. Zgodnie z ustaleniami z władzami województwa na pierwszy ogień pójdzie odcinek ulicy Tucholskiej od ul. Starego Urzędu do granicy Czerska. Zadeklarowałem w imieniu gminy współudział w tej inwestycji. Czekamy na decyzję ZDW co do ogłoszenia przetargu na to zadanie. Będę także namawiał zarządcę drogi do wykonania nakładki asfaltowej na ulicach Szkolnej i 21 Lutego. Niestety, epidemia koronawirusa i związany z nią kryzys gospodarczy spowodowały znaczny spadek dochodów również samorządu województwa, a to powoduje konieczność przesunięcia w czasie wielu zadań drogowych. Wierzę jednak, że do końca tej kadencji cała droga nr 237 w granicach naszej gminy zostanie zmodernizowana – zapowiada Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.