28-09-20
Czersk. Po zmianie mpzp
Kolejne działki gminy Czersk będą na sprzedaż

Burmistrz zamierza sprzedać m.in. działkę gminną w Czersku w pobliżu skrzyżowania dróg – ul. Starego Urzędu i Łosińskiej.

Włodarz informuje, że w tym rejonie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będą dokonane zmiany dotyczące m.in. przeznaczenia terenów pod budownictwo wielorodzinne z usługami. Na ostatniej sesji zasygnalizował zbycie w/w działki.

Zadaliśmy burmistrzowi kilka pytań w sprawie gminnej parceli.
- Jaka jest powierzchnia gminnej działki? Kto wnioskował o zmianę miejscowego planu dla tej części miasta? Dlaczego zamierza Pan sprzedać tę działkę? Czy uważa Pan, że może tam powstać jakiś budynek jednostki organizacyjnej gminy Czersk czy np. komunalny z mieszkaniami, taki który zamierza Pan zbudować na ul. Długiej? Jeśli tak, to proszę podać jaki to obiekt, jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie dlaczego nie może powstać.
Poprosiliśmy też o podanie podobnych przypadków, tzn. takich, gdy samorząd zmienia miejscowy plan, a później zamierza sprzedać swój grunt.

„Uchwalone przez Radę Miejską plany bądź zmiany planów zagospodarowania przestrzennego są realizacją wniosków złożonych przez właścicieli działek położonych na obszarach objętych uchwałami, pozwolą też w lepszy, zgodny z aktualnymi potrzebami sposób wykorzystać wiele terenów położonych w mieście i gminie. Część planów dotyczy terenów będących własnością Gminy Czersk bądź takich, którymi gmina jest zainteresowana" – wyjaśniał burmistrz w odniesieniu m.in. do pytań skierowanych w sprawie planów powstania budynków komunalnych przy ul. Długiej i przejęciu przez samorząd budynku po hurtowni przy ul. Tucholskiej.

„W rejonie ulic Starego Urzędu, Łosińskiej i Tucholskiej zmiana planu dotyczy układu drogowego, który ma pozostać niezmieniony (dotychczasowy plan przewidywał przesunięcie ulicy Łosińskiej) oraz przeznaczenia części terenów pod budownictwo wielorodzinne oraz usługi. Jedna z nieruchomości na tym obszarze, o powierzchni ok. 0,6 ha jest własnością gminy Czersk i jest przeznaczona do zbycia.
Obecnie trwają m.in. prace nad projektami zmian mpzp w rejonie ulic Lipowej i 21 Lutego. Przy tych ulicach także położone są działki gminne, które po zmianie planu przeznaczone zostaną do zbycia.
Działki gminne, o których mowa wyżej nie są potrzebne do realizacji zadań własnych gminy. Ich zbycie pozwoli na uzyskanie dochodów, które sfinansują część planowanych na najbliższe lata wydatków inwestycyjnych, a po ich zagospodarowaniu przez nowych właścicieli (czy to poprzez zabudowę usługową, czy mieszkaniową) dadzą mieszkania lub miejsca pracy mieszkańcom, a gminie podatki.”
- informuje Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

(red) 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.