15-03-20
Powiat chojnicki. M.in. KPP Chojnice, KP Czersk
KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW

W trosce o Państwa zdrowie, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach oraz w jednostkach podległych na terenie powiatu.

Skargi/wnioski można składać:

listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

                                         ul. Warszawska 13

                                         89-600 Chojnice

faksem – na numer: +48 52 39 56 147

za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: [email protected]

Informacja o przyjmowaniu skarg przez Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach lub jego Zastępcę

Interesanci w sprawie skarg do odwołania mogą kontaktować się:

telefonicznie - na numer telefonu: 52 36 56 103  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

email: [email protected] (skarga wniesiona drogą mailową będzie traktowana jak złożona osobiście w jednostce policji)

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

imię i nazwisko wnoszącego,

dokładny adres do korespondencji,

zwięzły opis zdarzenia (w miarę możliwości proszę podać datę zdarzenia, miejsce zdarzenia, numer prowadzonej sprawy i jednostkę Policji, której skarga dotyczy).

WAŻNE!
Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

DZIĘKUJEMY

KPP Chojnice

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.