22-08-20
Komunikat o wystąpieniu suszy na terenie Gminy Czersk

Urząd Miejski w Czersku zawiadamia, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Puławy na terenie Gminy Czersk, w dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2020 roku, na „kategorii gleby I” wystąpiło zagrożenie suszą następujących upraw:

- kukurydza na ziano,

- kukurydza na kiszonkę,

- krzewy owocowe,

- rośliny strączkowe.

Zagrożenie susza na poziomie gminy: http://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020,2202043/.

Informujmy, że z dniem 9 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1009), zgodnie z którymi umożliwiono producentom rolnym zgłaszanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej publicznej aplikacji, która umożliwi weryfikację zgłoszeń z zasięgiem klimatycznego bilansu wodnego (KBW) i ustalonym poziomem strat w plonach, a następnie udostępni producentowi rolnemu protokół określający wysokości szkód w jego gospodarstwie powstałych w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Protokół będzie generowany automatycznie, gdy szkody będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza.

Powyższa aplikacja dostępna jest pod adresem https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Jednocześnie stosownie do przepisów ww. rozporządzenia szkody powstałe w uprawach w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od bieżącego roku nie będą szacowane przez komisje powołane przez wojewodów właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

UM

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.