27-11-18
Gm. Czersk. Czytelnik informuje, dyrektor oraz wiceburmistrz odpowiada
Konieczny remont Ośrodka Kultury w Rytlu

Nasz czytelnik sygnalizuje, że sala widowiskowa w budynku Ośrodka Kultury w Rytlu spełnia wymogi instrukcji bezpieczeństwa pożarowego tylko dla maksymalnie 50 osób, jednak mają się tam odbywać imprezy, w których jest więcej uczestników.

Poniżej publikujemy informację czytelnika, a także stanowiska w przedmiotowej sprawie - Małgorzaty Kowalewskiej-Remisz, dyrektor OK w Rytlu oraz Bogumiły Ropińskiej, zastępcy burmistrza Czerska.

Informacja czytelnika:
„Dlaczego Ośrodek Kultury w Rytlu organizuje imprezy, na które wpuszcza ponad 100 osób, kiedy wiadomo od pół roku, że sala nie nadaje się do organizacji imprez na więcej niż 50 osób.  Sam sołtys Rytla mówił w wywiadach, że spotkanie z prezydentem nie może się odbyć w ośrodku kultury bo ośrodek kultury nie spełnia przepisów przeciwpożarowych i może przyjąć tylko 50 osób. Dlaczego dyrektor ośrodka ignoruje zakazy i organizuje imprezy. W sobotę były andrzejki na ponad 100 osób. Kto jest za to odpowiedzialny i co na to nowa władza? Czy musi dojść do tragedii? Czy tak ma wyglądać nowa władza?” – pyta czytelnik, który domaga się ukarania winnych. Dodaje, że znalazł  wymagania dla organizatorów i zastanawia się czy w urzędzie o tym nie wiedzą – podaje też link:
www.straz.gov.pl/download/128


- Sprawa konieczności dostosowania budynku ośrodka kultury do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zakładającej możliwość imprez do 50 osób była już zgłaszana władzom samorządowym. Konieczną modernizację obiektu sygnalizowałam wielokrotnie. Według obecnych wytycznych powinny być w pomieszczeniach zastosowane specjalne materiały zabezpieczające jak: hydranty wewnętrzne 25 z wężami półsztywnymi, nie powinny występować okładziny sufitu i ścian z materiału łatwo zapalnego  oraz powinny być odpowiednie drogi ewakuacyjne. Ostatnio w umowach zawieranych z podmiotami wynajmującymi sale jest informacja, że budynek jest przystosowany do organizacji imprez z liczbą uczestników nie większą niż 50 osób. Przy organizacji naszych wydarzeń, gdzie spodziewamy się większej frekwencji, prosimy o zabezpieczenie straż pożarną – wyjaśnia Małgorzata Kowalewska - Remisz, dyrektor OK w Rytlu.


- Bardzo poważnie podchodzimy do problemu bezpiecznego prowadzenia wszelkiej działalności w obiektach publicznych Gminy. Nie wszystkie spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego niezbędne do pełnego ich wykorzystania. Analizujemy możliwości podjęcia działań, aby możliwie jak najszybciej dopełnić wszelkich formalności i podjąć prace dostosowawcze. Budynek OK w Rytlu, a szczególnie sala widowiskowa nie spełnia wymogów pozwalających na swobodne organizowanie imprez z udziałem więcej, niż 50 osób. Spotkania o charakterze społecznym, w których można założyć udział większy będą odbywały się z zastosowaniem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa (m.in. z asystą Straży Pożarnej). Planujemy przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu obiektów OK w Rytlu i Czersku w roku 2019 i pozycje te znajdą się w modyfikowanym budżecie, podobnie jak projekt remontu budynku urzędu, który również jest niezbędny ze względów bezpieczeństwa – zapowiada wiceburmistrz Bogumiła Ropińska.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.