11-03-21
POMORSKIE. Dokumenty do pobrania, zasady konkursu (regulamin) – poniżej
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP


Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty jej Honorowym Patronatem.

Nadrzędnym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

•    działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
•    kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
•    przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w Ustawie z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I.    wojewódzkiego
II.    ogólnopolskiego

W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: [email protected]

PUW w Gdańsku

Pliki do pobrania w załączeniu:

regulamin_konkursu_dla_kol_gospodyn_wiejskich_o_nagrode_malzonki_prezydenta_rp.pdf
zal._nr_1_do_regulaminu_karta_zgloszeniowa.docx
zal._nr_1_do_regulaminu_karta_zgloszeniowa.pdf
zal._nr_1_do_regulaminu_karta_zgloszeniowa_2.rtf

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.