6-03-20
Czersk. Sekretarz wyjaśnia. Do sprawy odnosi się również sołtys
Kontrola w Sołectwie Rytel. Dlaczego?

Burmistrz Czerska zlecił przeprowadzenie kontroli Sołectwa Rytel (zobacz zarządzenie – tutaj).

Pytamy czerski ratusz o podanie powodu przeprowadzenia kontroli w Sołectwie Rytel. Czy jest to rutynowa kontrola, czy może spowodowana jakąś sytuacją? Czy w innych sołectwach gminy Czersk są planowane podobne kontrole, jest może terminarz w tym zakresie, czy będą raczej realizowane w miarę potrzeb? Dodatkowo pytamy czy w obecnej kadencji samorządu odbyła się kontrola w jakimś sołectwie w gm. Czersk?

„Powodem przeprowadzenia kontroli w Sołectwie Rytel jest realizacja zadań organu wykonawczego określonych w statucie Sołectwa. Powyższe ma również swoje odzwierciedlenie w planie kontroli Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do organu stanowiącego.

Kontrola została zlecona, żeby ustalić stan faktyczny w zakresie składników majątkowych trwałych i wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Rytel w latach 2019 – 2020, w szczególności zgodności przedstawionych faktur, zakupionych przedmiotów, zorganizowanych imprez oraz przeprowadzonych inwestycji z uchwałami Zebrania Mieszkańców oraz wyjaśnić wszystkie pojawiające się wątpliwości.

Jest ona realizowana zgodnie z paragrafem § 31 Statutu Sołectwa Rytel (Dz. U. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 5244).

W obecnej kadencji jest to pierwsza tego typu kontrola jednak, jeśli pojawią się jakiekolwiek sygnały o konieczności przeprowadzenia czynności sprawdzających w innych jednostkach pomocniczych, to takie działania zostaną podjęte.” – wyjaśnia Grzegorz Zabrocki, sekretarz Gminy Czersk.

Do zapowiedzianej kontroli odnosi się również sołtys Sołectwa Rytel.

„Czuję się zaszczycona i doceniona, jako sołtys jednostki pomocniczej gminy Czersk, że sołectwo Rytel, jako jedyne będzie kontrolowane. 

Miło, że dzięki temu wszystkie nasze działania, być może w końcu zostaną zauważone przez Urząd.

Jako sołtys nie mam żadnego, fizycznego, dostępu do pieniędzy funduszu sołeckiego. Wszystkie wydatki z puli funduszu sołectwa Rytel są  opłacane przez dział finansowy Gminy Czersk, na podstawie faktur skrupulatnie kontrolowanych na bieżąco, przez wyznaczonego do tego zadania pracownika Urzędu Gminy. Wydatki z funduszu sołeckiego są zgodne z planem, zatwierdzonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. 

Szkoda jednak, że urząd nie jest tak dociekliwy w sprawach ponoszenia przez sołtysów prywatnych kosztów w wykonywaniu obowiązków np. paliwo podczas rozwożenia decyzji urzędowych o podatku, upomnień itp., gdzie symboliczna dieta sołtysa tylko częściowo pozwala pokryć ponoszone wydatki.

Mam nadzieję, że ta kontrola, to wynik nowych standardów wyznaczanych przez Gminę Czersk. Cieszę się, że po raz kolejny sołectwo Rytel jest liderem w tej kwestii.” – pisze Romanna Czułowska, sołtys Sołectwa Rytel.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.