21-05-21
Gm. Czersk. Gmina Czersk chce pomóc
„Kozia szosa” - ser szwajcarski zamiast drogi...  

Sołtys Zbigniew Krzoska na ostatniej naradzie sołtysów i przewodniczących osiedli z burmistrzem Czerska sygnalizował potrzebę remontu sfatygowanej drogi Gutowiec – Woziwoda, czyli tzw. "koziej szosy”. Nawierzchnia traktu jest w złym stanie technicznym, jego użytkownicy wciąż zgłaszają ten problem.

Sołtys mówi, że zgadza się z burmistrzem, że w zasadzie wspomniana droga powinna zostać zamknięta (takie określenie miało paść podczas w/w narady) z uwagi dziurawą nawierzchnię.  

Poprosiliśmy włodarza o przybliżenie działań gminy Czersk w celu doprowadzenia do modernizacji powiatowej drogi.

- Wysłałem niedawno kolejne pismo do Zarządu Powiatu Chojnickiego z propozycją złożenia przez powiat wniosku o remont  drogi Gutowiec – Woziwoda w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadeklarowałem także pokrycie 1/3 wkładu własnego. Rozmawiałem także z radnymi powiatowymi reprezentującymi naszą gminę, cała piątka zadeklarowała wsparcie dla realizacji tego zadania. Jest to jednak droga powiatowa, do jej zarządcy należy jej utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym – zauważa burmistrz Przemysław Biesek-Talewski.

Jakiś czas temu Powiat Chojnicki wykonał pobocza drogi, stara się też uzupełniać największe dziury. - Po kilku tygodniach łaty odpadają i dalej mamy ser szwajcarski zamiast drogi. Bez kompleksowego remontu sprawa nie zostanie załatwiona – stwierdza sołtys Zbigniew Krzoska.

Do tematu wrócimy.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.