15-01-20
Powiat chojnicki. Złe parkowanie, przekraczanie prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, żebractwo, akty wandalizmu, bezdomności, grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją i wiele innych
Krajowa Mapa Zagrożeń w powiecie chojnickim
– podsumowanie kolejnego roku współpracy
ze społeczeństwem

Chojnicka komenda policji podsumowała kolejny rok działania na podległym terenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stworzonej w ramach programu MSWiA. Aplikacja ta była systematycznie ulepszana i modernizowana, aby jeszcze bardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i podnieść ich poziom bezpieczeństwa. Podczas minionego roku odnotowaliśmy łącznie około 900 takich zgłoszeń, z których 360 się potwierdziło. Duże zainteresowanie tą już wdrożoną możliwością współdziałania społeczeństwa i Policji przyniosło znowu wymierne efekty.

Mapy zostały opracowane o informacje własne Policji oraz bezpośrednie zgłoszenia pochodzące od mieszkańców naszego powiatu. Znajdują się na nich informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym, w tym o miejscach występowania nieprawidłowej infrastruktury drogowej. To narzędzie pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie zagrożeń lokalnych oraz wyszczególnienie instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prowadzona na szeroką skalę promocja tego praktycznego i łatwo dostępnego narzędzia poskutkowała w ostatnim roku jeszcze większą ilością reakcji mieszkańców powiatu chojnickiego na zaobserwowane zagrożenia.  Wszyscy oswoili się z tak prostą możliwością współpracy z Policją i coraz chętniej informowali nas za pomocą KMZB o nurtujących ich problemach, wpływających na ich poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Wiele naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłoszeń znalazło zadowalający dla mieszkańców finał, natomiast każde zgłoszone na mapie zagrożenie zostało rzetelnie zweryfikowane.

Mieszkańcy naszego powiatu zgłaszali zagrożenia dotyczące głównie złego parkowania, przekraczania prędkości, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, żebractwa, aktów wandalizmu, bezdomności, grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją i wiele innych. Dzięki zgłoszeniom na mapie zagrożeń, udało się wytypować kolejne miejsca, w których dochodzi do grupowania się młodzieży i spożywania alkoholu przez nieletnich oraz aktów wandalizmu. Cyklicznie sprawdzano przez funkcjonariuszy osiedla przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach, czerskich bloków mieszkalnych oraz Placu Kalinowskich w  tym mieście, a także Parku Tysiąclecia Chojnicach oraz Parku Borowiackiego w Czersku. Przeprowadzono w tych miejscach szereg akcji oraz objęto te miejsca szczególnym nadzorem aby mieszkańcy tych miast mogli spokojnie spacerować i czuć się bezpiecznie. Wszystkie podjęte działania pozwoliły na znaczne zmniejszenie wskazywanych problemów przez internautów. Także zminimalizowano problem żebractwa w okolicy marketów spożywczych.

W sytuacjach, gdzie można było szybko zakończyć postępowanie policjanci stosowali pouczenie lub wystawiali mandat, kończąc zgłoszoną interwencję na miejscu. W szczególności miało to zastosowanie w eliminacji nieprawidłowego parkowania przy prywatnych posesjach. Natomiast w przypadkach dotyczących niewłaściwej infrastruktury drogowej policjanci kierowali pisma do zarządców dróg, celem sprawdzenia i w razie potwierdzenia, usunięcia nieprawidłowości.

Dzięki reakcji mieszkańców najczęściej jednak potwierdzano popełniane wykroczenia przez kierujących. Porównując wykroczenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości do ilości zgłoszeń w roku 2018, to można śmiało powiedzieć, że wykroczenia w ruchu drogowym we wskazanych miejscach znacznie zmalały.

Kolejnym najczęściej zaznaczanym problemem było nieprawidłowe parkowanie. Dzięki tym sygnałom za pomocą  KMZB wiele wyznaczonych obszarów zostało objętych wzmożoną kontrolą patroli policyjnych, co skutkowało wyeliminowaniem niepożądanych zjawisk. Od początku 2019 roku policjanci ruchu drogowego, w trakcie dokonywania pomiarów prędkości, tylko w związku z naniesionymi zagrożeniami, parokrotnie zatrzymali prawa jazdy za przekroczenie prędkości m.in. w Lichnowach, Gutowcu, Łęgu, Czersku, Doręgowicach i w Zielonej Hucie. Dzięki takim działaniom ilość ujawnianych wykroczeń drogowych tak jak już wspomniano systematycznie maleje.

Wszystkie działania służb w związku ze spływającymi sukcesywnie zgłoszeniami do KMZB, przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a szybka reakcja i zadowalający finał rozwiązania wyszczególnionych problemów spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym. Współdziałanie społeczeństwa i Policji poprzez KMZB przyniosło korzyści dla obu stron. Funkcjonariusze eliminują zagrożenia, a mieszkańcy czują się bezpiecznie. Policjanci z chojnickiej komendy nadal propagują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, informując o jej możliwościach i efektach podejmowanych działań.

KPP Chojnice

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.