Ogłoszenie

Kursy/ szkolenia/ staże zawodowe
- rusza III-ci nabór do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”
- udział bezpłatny - zapraszamy!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza do udziału w projekcie „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kto może wziąć udział w projekcie:

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
z  miasta i gminy Czersk, w szczególności do osób
niepełnosprawnych, korzystających
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem
lub jego brakiem.

Oferta projektu:

W ramach projektu oferujemy:

- poradnictwo psychologiczne

- poradnictwo zawodowe

- szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji

- 3 miesięczne staże zawodowe

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,

- poczęstunek podczas zajęć

- zasiłek celowy

- stypendium szkoleniowe

- stypendium stażowe

Rekrutacja do projektu trwa do dnia 28.02.2019r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku oraz na stronie internetowej www.mgopsczersk.pl.

Przyjmowane będą do 28.02.2019r. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

Kontakt:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk,

Osoba do kontaktu: Anna Welter –koordynator projektu, telefon
500-218-147

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.