3-12-18
Czersk. List ma charakter otwarty i każdy może się pod nim podpisać
List otwarty do Burmistrza Czerska
w sprawie szopki bożonarodzeniowej

Publikujemy list otwarty do Burmistrza Czerska zainicjowany przez Fundację Ochrony Zwierząt PIA CAUSA w sprawie szopki bożonarodzeniowej z wykorzystaniem żywych zwierząt (poniżej).  Jego autorzy informują, że list ma charakter otwarty i każdy może się pod nim podpisać na stronie:
https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_do_burmistrza_czerska_w_sprawie_szopki_boonarodzeniowej.

„Szanowny Panie Burmistrzu,
wyrażamy zaniepokojenie i stanowczy protest wobec decyzji o powrocie żywych zwierząt do szopki bożonarodzeniowej w Czersku. Stoimy na stanowisku, że czynienie ze zwierząt elementu inscenizacji jest jednoznaczne z ich uprzedmiotowieniem, które leży w sprzeczności z powszechnie przyjmowanym poglądem, iż zwierzę jest istotą czującą i nie może być traktowane jak rzecz.

 Pogląd zrywający z utożsamieniem zwierzęcia z rzeczą podzielają nie tylko etycy, naukowcy, organizacje prozwierzęce i środowiska przychylne rozszerzaniu praw istot nie-ludzkich na całym świecie, ale także polski ustawodawca, który w artykule 1 Ustawy o ochronie zwierząt zawarł następujące stwierdzenie: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Wierzymy, że obecnie takie spojrzenie jest już oczywistością w oczach wszystkich ludzi zdających sobie sprawę ze skali zła wyrządzanego zwierzętom każdego dnia.

 Szopka bożonarodzeniowa z udziałem istot czujących wpisuje się w długą historię dominacji i przemocy wyrządzanej słabszym przez silniejszych, by przypomnieć choćby wielkie XIX-wieczne wystawy etnograficzne, na których pokazywano zniewolonych członków egzotycznych ludów w celu zaspokojenia ciekawości widzów. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że te przemocowe praktyki były niegodne i nieludzkie. Pozostaje tylko kwestią czasu, kiedy taka sama ewolucja dokona się w odniesieniu do praw zwierząt. Tak naprawdę ona już się dokonuje, dlatego uważamy, że warto należeć do awangardy zmian, a nie – zabezpieczać tyły. Jeśli jako gatunek rzeczywiście jesteśmy silniejsi od zwierząt, powinniśmy przekuwać tę przewagę w czynione im dobro, a nie krzywdę. Byłoby źle, gdyby pozytywne kroki w stronę większego poszanowania praw zwierząt dokonane w ostatnich latach w Czersku zostały teraz zaprzepaszczone.

 Szopka bożonarodzeniowa przyciąga rodziny z dziećmi, które oglądając ją, nie w pełni świadomie przyswajają sobie określony model relacji między człowiekiem i zwierzęciem. Nadzieję, że w przyszłości los zwierząt ulegnie poprawie, należy pokładać właśnie w młodych pokoleniach, o ile będą one uczone empatii, wrażliwości i łagodności w obchodzeniu się z innymi istotami czującymi. Szopka bożonarodzeniowa w zapowiadanej formie przyniesienie odwrotny skutek. Pragniemy także zwrócić uwagę, że zwierzęta w szopce wystawione są na hałasy, niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz silny stres spowodowany transportem i obecnością otaczających ich ludzi.

 Wierzymy, że przemyśli Pan swoją decyzję i nie narazi bezbronnych istot na zbędny stres, a przy okazji przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w odniesieniu do praw zwierząt.

Z poważaniem
Fundacja Ochrony Zwierząt Pia Causa”


(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.