17-07-19
Gm. Czersk. Radny odnosi się do jego treści
List sołtys Rytla

Otrzymaliśmy list od sołtys Rytla Romanny Czułowskiej – publikujemy poniżej. Poprosiliśmy urząd miejski oraz radnego Łukasza Formellę o odniesienie się do kwestii w nim zawartych. Z czerskiego magistratu otrzymaliśmy maila informującego, że urząd miejski nie będzie odnosił się do korespondencji pomiędzy panią sołtys i panem radnym. Sam radny zajmuje stanowisko i załącza również treść korespondencji z sołtys Rytla – publikujemy.

List sołtys Rytla:
„W związku z faktem mojego pobytu na urlopie oraz niepokojem Radnego Łukasza Formella zasugerowanym w kilku wiadomościach e-mail, który z członków Rady Sołeckiej pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady i obciążeniem osoby Radnego cyt. " licznymi zapytaniami mieszkańców ws. braku kontaktu z sołtysem", proszę o podanie do wiadomości publicznej informacji, iż od dnia 27.06.19 r. do 19.07.2019 r., przebywam na urlopie wypoczynkowym, jednakże zapewniam, że jestem dyspozycyjna dla wszystkich pod wskazanym i upublicznionym numerem telefonu, a także cały czas na bieżąco, bez zbędnej zwłoki, w ramach swych kompetencji i możliwości funkcji sołtysa, staram się rozwiązywać wszystkie zgłaszane mi problemy przez mieszkańców, a także współpracuję z Urzędnikami Urzędu Miejskiego w Czersku oraz innymi podmiotami zewnętrznymi, w zgłaszanych mi sprawach oraz wielu innych kwestiach naszego Sołectwa.

Udzieliłam Radnemu wg mnie rzeczowej i konkretnej odpowiedzi cyt. „Odpowiadając na Pana Radnego pytanie, informuję, że Pani Radna Katarzyna Dalke, zastępuje moją osobę podczas mojej nieobecności, co jednomyślnie zostało ustalone podczas zebrania przez wszystkich członków Rady Sołeckiej i zapisane w protokole.

Jednocześnie informuję, iż nie ma możliwości , aby mieszkańcy Sołectwa Rytel, jak i Urzędnicy Urzędu Miejskiego w Czersku, nie mieli ze mną możliwości bezpośredniego kontaktu telefonicznego, ponieważ cały czas odbieram lub oddzwaniam na WSZYSTKIE telefony. Osobiście informowałam o moim urlopie Pana Burmistrza i zapewniałam o swojej mobilności telefonicznej, gdyż głównie w taki sposób kontaktują się ze mną mieszkańcy oraz Urząd Miejski w Czersku. Ponadto informuję, że pomimo urlopu , cały czas na bieżąco oraz bez zbędnej zwłoki, w ramach moich kompetencji i możliwości funkcji sołtysa, staram się zaradzać wszystkim zgłaszanym mi problemom przez mieszkańców, co mogą potwierdzić właśnie Urzędnicy Urzędu, z którymi współpracuję.

Dziękuję za troskę o naszych mieszkańców, ale sądzę, że to nie oni mają problem z brakiem kontaktu z sołtysem, gdyż moja funkcja społeczna jest właśnie dla ludzi i nigdy o tym nie zapominam - nawet podczas urlopu. "

Nie rozumiem, dlaczego Radny Łukasz Formella poruszał w dalszym e-mailu kwestie prywatne, ponieważ w ogóle nie informowałam go gdzie, za jakie środki i co robię na urlopie. Czyżby to kolejna próba jakiejś nieudolnej prowokacji z jego strony, po akcji "SprzątaMY Nasze Sołectwo"?

Radny napisał m.in. cyt. „W przypadku kolejnej korespondencji proszę kierować swoją odpowiedź do wszystkich adresatów, których zawarłem w moim pytaniu, w tym przypadku tj. do Burmistrza Czerska oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej (których pozwoliłem sobie dodać), co pozwoli na transparentność i merytoryczność komunikacji i bieżącą informację dla sekretariatu Urzędu oraz Biura Rady.

kolejnej korespondencji - jakiejkolwiek wiadomości mailowej w przyszłości, dotyczącej jakiejkolwiek sprawy

odpowiedź do wszystkich adresatów - wszystkie osoby do których została wysyłana wiadomość poprzez dodanie ich adresu w pasku `DO` lub `DW` ( do wiadomości)

transparentność i merytoryczność komunikacji- żeby w miarę możliwości łatwo i rzeczowo wspólnie rozwiązywać bieżące sprawy w uzgodnieniu z naszymi przełożonymi tj. w Pani wypadku Pan Burmistrz, a w moim Pan Przewodniczący Rady Miejskiej.

Proszę zrozumieć, że napisałem maila do Rady Sołeckiej jako Radny Rady Miejskiej. Gdybym chciał coś od Pani prywatnie to bym prywatnie zadzwonił, napisał SMSa , albo wysłał maila z prywatnego adresu.

Zadałem pytanie i poznałem odpowiedź. Za co bardzo dziękuję i doceniam to, że odpisała Pani osobiście, pomimo urlopu.

Jeszcze raz podkreślam: pytałem o funkcj zastępcy Rady Sołeckiej. Tylko tyle.

Mnie Pani relacje z Urzędem lub Burmistrzem w kwestii Pani urlopu nie interesują. Nie pytam co robi Pani podczas urlopu. Na urlop pojechała/poleciała Pani prywatnie, w swoim czasie i za swoje środki. To nie jest urlop sfinansowany przez Radę Sołecką albo Urząd Miejski.

Proszę spróbować podejść do tego profesjonalnie, bo takich maili Rada Sołecka może otrzymywać więcej od różnych Radnych. Przypominam, że Rada Miejska jest organem kontrolnym dla jednostek pomocniczych. Na pewno nikogo nie będzie interesowało dokąd i kiedy sołtys danego sołectwa pojechał na urlop.

Jeszcze raz proszę spróbować podejść do tego profesjonalnie. Forma odpowiedzi będzie świadczyć na koniec o całej Radzie Sołeckiej.”

Ze względu na brak jakiegokolwiek zapisu w Statucie Sołectwa Rytel, o konieczności, formie i sposobie informowania Burmistrza o fizycznej nieobecności sołtysa, wcześniej i tylko grzecznościowo poinformowałam Pana Przemysława Bieska - Talewskiego o terminie zaplanowanego urlopu, jednocześnie zapewniając o możliwości stałego kontaktu telefonicznego i pełnej mobilności w tym zakresie. Powyższą wiadomość przekazałam również Urzędnikom Urzędu Miejskiego w Czersku, z którymi współpracuję, jako sołtys i z którymi cały czas faktycznie utrzymuję stały kontakt telefoniczny, bez względu na czas urlopu.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Rytel §29 pkt. 2, Rada Sołecka wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego Rady Sołeckiej, który przejmuje obowiązki sołtysa w czasie jego nieobecności, choroby lub innych obiektywnych przeszkód, trwających dłużej niż miesiąc. Pomimo, że w obecnej sytuacji, nie było takiej potrzeby, to jednak z całą Radą Sołecką ustaliliśmy, że fizycznie w razie takiej konieczności, będzie mnie zastępowała Katarzyna Dalke, która sumiennie wywiązuje się ze swojej roli, chociażby uczestnicząc w niespodziewanie zorganizowanym przez Urząd Miejski w Czersku, spotkaniu z mieszkańcami w Mylofie, mimo iż Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Ropińska, zapewniała mnie, w zainicjowanej przez mnie korespondencji telefonicznej, że nie ma takiej potrzeby.

Proszę o ustosunkowanie się Urzędu Miejskiego w Czersku do zaistniałej sytuacji, ponieważ Radny kilkukrotnie, prowokująco, definiując wybrane terminy, sarkastycznie wymuszał na mnie pewne zachowania, jak np. wysyłanie odpowiedzi na wskazanych przez niego subiektywnie adresatów - Burmistrza Czerska i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku, zaznaczając jednocześnie, iż cyt. "przypominam, że Rada Miejska jest organem kontrolnym dla jednostek pomocniczych".

Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy, jednak zasada pomocniczości zawarta w Konstytucji RP wskazuje również, że przy wykonywaniu zadań, sołtys ma prawo liczyć na pomoc organów gminy, zaś w bieżącej pracy, funkcję doradczą pełni rada sołecka. W swoich wiadomościach, przesłanych na sołecki e-mail, pomijając aspekt sposobu swej wypowiedzi, jako funkcjonariusza publicznego, czy Radny Łukasz Formella wykazał się " profesjonalizmem", chociażby w znajomości funkcjonowania jednostek samorządowych…?

Proszę także, o próbę uzyskania informacji od Radnego Łukasza Formella jakie, zapewne znów anonimowe osoby, licznie kontaktowały się z nim ws. braku kontaktu z sołtysem oraz jak on pomógł w rozwiązaniu ich problemów, jako radny, podczas mojej aktualnej nieobecności, ponieważ wg mnie nie ma takiej możliwości, gdyż zawsze odbieram lub oddzwaniam na WSZYSTKIE telefony.? "

sołtys Sołectwa Rytel
Romanna Czułowska”

 

Poniżej odniesienie się radnego do listu sołtys:

„Dzień dobry.

Sprawa jest prosta i nie wymaga nadinterpretacji ze strony Pani Sołtys, jaką jest sztuczne kreowanie konfliktu.

Naprawdę wystarczy czytać ze zrozumieniem.

Zapytałem mailowo Radę Sołecką kto pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Sołeckiej. Uzyskałem odpowiedź, za którą podziękowałem, natomiast dalszą część wywodu Pani Sołtys była zbędna.  Naprawdę nie interesuje mnie jej życie osobiste co niejednokrotnie starałem się jej wytłumaczyć. Nie pytałem przecież Rady Sołeckiej o szczegóły urlopu Sołtysa, bo to nie urlop finansowany z funduszu sołeckiego.

Dlaczego zapytałem o funkcję zastępcy?

Dlatego, że zaczęły do mnie trafiać między innymi informacje na temat np. zniszczonych i przepełnionych koszów na śmieci w strategicznych miejscach Rytla.

Mając na uwadze nieobecność Sołtysa mieszkańcy chcą wiedzieć z kim mają się w takich kwestiach kontaktować.

Rozumiem, że Pani Romanna Czułowska żywi do mnie osobistą niechęć, co pokazywała niejednokrotnie poczynając od styczniowego zebranie sołeckiego gdzie bezpodstawnie publicznie próbowała mnie rozliczać z mojego majątku! Nie mam wpływu na ludzką zazdrość i zawiść.  Ja również znam osoby młodsze i bardziej majętne ode mnie i nie robię sobie z tego powodów kompleksów. Wręcz przeciwnie - cieszę się z czyjegoś sukcesu wynikającego z ciężkiej pracy i pomysłowości. 

Natomiast nie możemy zapominać, że pełnimy funkcje publiczną dla dobra mieszkańców. Od samego początku przeznaczam mnóstwo czasu na to, żeby w Rytlu oraz całej Gminie Czersk żyło sie lepiej. W całości przeznaczam również całą moją dietę na potrzeby dzieci w Sołectwie Rytel. Nie namawiam do tego Pani Sołtys.  To jej prywatna sprawa co zrobi z pieniędzmi, które otrzymuje z Urzędu Miejskiego.

Dlaczego nalegam żeby odpowiedź była kierowana do wszystkich adresatów?

To dość logiczne. Chciałbym żeby Przewodniczący Rady wiedział na bieżąco o działaniach Radnych.  To pozwoli na ciągłość komunikacji i merytoryczne rozwiązywanie spraw.  Unikniemy dzięki temu właśnie takich personalnych wycieczek i wyrwanych z kontekstu zdań, bo komunikujemy się w sprawach mieszkańców Naszej Gminy na poziomie Rada Miejska - jednostka pomocnicza Gminy ( sołectwo), a nie na prywatnym polu.

Nie będę akceptował takiej formy odpowiedzi. Zadaję konkretne pytanie i oczekuję konkretnej odpowiedzi. Pozostałe wywody i pouczenia mnie nie interesują.

W tym miejscu pragnę przypomnieć Pani Sołtys hierarchię w Gminie.

Rada Miejska została wybrana w wolnych wyborach.  Każdy z mieszkańców musiał się pofatygować do lokalu wyborczego i skreślić jednego spośród kilkunastu kandydatów. Troje Radnych z sołectwa Rytel uzyskało ponad pięciokrotnie wyższy wynik niż Pani Sołtys będąc jedyną kandydatką do funkcji Sołtysa.

Chociażby powyższe obliguje mnie do działań na rzecz mieszkańców Rytla. Żadne podłe i nieudolne próby dyskredytowania mnie i mojej rodziny w oczach opinii publicznej przez Panią Sołtys i podpowiadające jej osoby, nie zniechęcą mnie do dalszej pracy na rzecz Rytla.

Z powodu wyrwanych z kontekstu słów przytaczanych przez Panią Sołtys załączam całość naszej korespondencji. Nie mam nic do ukrycia.

Podkreślam chronologię zdarzeń, tak aby każdy czytelnik mógł sobie wyrobić zdanie na temat tego co w tej chwili próbuje insynuować Pani Sołtys:

15 lipca godz. 8:18 - moje zapytanie do Rady Sołeckiej w sprawie funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Sołeckiej  (podkreśliłem prawo do urlopu). Adresuję email do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej -  mojego przełożonego oraz do Burmistrza Czerska- przełożonego Rady Sołeckiej.

16 lipca godz. 15:08 - odpowiedź z sołeckiego adresu email. Tylko ja otrzymuję email. Pominięty został Przewodniczący i Burmistrz. Uzyskałem odpowiedź na moje pytanie. Niestety w pakiecie otrzymałam również szereg informacji o które zwyczajnie nie pytałem.

16 lipca godz. 15:49 - moja odpowiedź.  Przypomnienie treści pytania oraz podziękowanie za odpowiedź.  Poprosiłem również żeby w przypadku kolejnej korespondencji odpowiedź była kierowana do wszystkich adresatów.

16 lipca godz. 16:47 - kolejny email od Pani Sołtys.  Znowu pisze mi coś o swoim urlopie i twierdzi że nie widzi potrzeby odpowiadania wszystkim adresatom.

16 lipca godz. 17:27 - próbuję wytłumaczyć Pani Sołtys co mam na myśli prosząc o ciągłość i transparentność komunikacji

17 lipca - Pani Sołtys pisze maila do Wizjalokalna.pl próbując manipulować faktami, żeby znowu zwrócić na siebie uwagę.

Podkreślam, że to nie ja napisałem maila do redakcji z pytaniem np.: Gdzie urlop spędza sołtys Rytla? Kto ją zastępuje?

Na pewno taki artykuł byłby sensacją, natomiast nie o to chodziło w moim pytaniu do Rady Sołeckiej.

Skoro Pani Sołtys nie potrafi na to obiektywnie spojrzeć to trudno.  Mogę tylko współczuć.

Dlatego nie zamierzam się dalej odnosić do kolejnych aktualizacji tego artykułu, bo nie mam wątpliwości, że takie się ukażą.

Z całą sytuacją kojarzy mi się najbardziej polskie słowo, które składa się z samych znaków diaktrytycznych, charakterystycznych dla języka polskiego -

ŻÓŁĆ - to takie polskie....

Pozdrawiam serdecznie Panią Sołtys i po raz kolejny życzę udanego wypoczynku, a uwagę mieszkańców Rytla pragnę zwrócić na rozpoczynające się w naszej miejscowości inwestycje.

Łukasz Formella
Radny Rady Miejskiej w Czersku
VIII Kadencji 2018-2023”


(red)

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.