12-03-19
Gm. Czersk. Publikujemy odpowiedź
List w sprawie kąpieliska w Ostrowitem

Publikujemy list czytelnika (poniżej) w sprawie kąpieliska w Ostrowitem. Autor listu wyjaśnia, że wysłał korespondencję do czerskiego magistratu jednak w ciągu kilku dni nie otrzymał odpowiedzi, więc o interwencję poprosił redakcję portalu. Umieszczamy również odpowiedź, która dotarła dziś (12.03) z Urzędu Miejskiego w Czersku.

„W związku z publikacją na stronie wizjalokalna.pl dotyczącą projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk (http://www.wizjalokalna.pl/article.php?id=27172) chciałbym zwrócić uwagę na następujące kwestie.

Pierwsza rzecz to nieumiejętne podanie współrzędnych. Współrzędne określone jako X i Y, nie są używane w geodezji. W geodezji i kartografii używamy określeń szerokość i długość geograficzna (odpowiedni północna lub południowa i wschodnia lub zachodnia), ponadto współrzędne geograficzne zapisanie w formacie dziesiętnym mają zapis xx.yyyyyyy, gdzie xx to stopnie szerokości i długości, a yyyyyyy odpowiednio przeliczone sekundy i minuty. Dla Ostrowitego w gminie Czersk są to dane: szerokość geograficzna: 53.755514246853366 długość geograficzna: 18.0353833601183.

Dlatego prosiłem, o podanie POPRAWNYCH danych kąpieliska.

I tutaj rodzi się druga kwestia. Nawet jeżeli powstał błąd pisarski i zamiast  x=5958264.941 (co to jest X?) miało by być 59.58264941 to współrzędne wskazują lokalizacje poza terenem gminy Czersk, nawet poza granicami Polski.

Trzecia kwestia to wątpliwość związana z samym projektem uchwały. Sąsiednie samorządy przygotowały i konsultowały projekty odpowiednio wcześniej, tak żeby ewentualne wnioski i uwagi rozpatrzeć i do opiniowani wysłać projekt z poprawkami i uwagami.

Nasi włodarze, oglądali się w tym temacie i wysłali projekt bez uprzednich konsultacji. Teraz uchwałę trzeba będzie prawdopodobnie zmienić i nie zostanie dopełniony obowiązek wysłania projektu uchwały w poprawionej wersji, a nie chodzi o wysłanie jakiejkolwiek uchwały do opiniowania. W związku z tym nawet jeżeli radni taką uchwałę z poprawkami podejmą, będzie ona podjęta z naruszeniem prawa .

No chyba, że uchwała będzie poddana głosowaniu w obecnej wersji i będziemy mieli kąpielisko w okolicach Nowosybirska.

Czy w zawiązku z tym, w tym roku kąpieliska w Ostrowitem nie będzie?

Czy jest to realizacja obietnicy wyborczej obecnego Burmistrza który obiecywał zwiększenie atrakcyjności Ostrowitego?

Dla osób, które nie potrafią posługiwać się GPS i kalkulatorem polecam stronę www.wspolrzedne.plList z pytaniami wysłaliśmy do burmistrza Czerska – poniżej otrzymana dziś korespondencja z UM w Czersku.

„Stanowisko Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku w sprawie kąpieliska w Ostrowitem:

Stosowanie do uwag dotyczących uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2019 r. Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku jako organizator kąpieliska wyjaśnia, że współrzędne podane w uchwale są prawidłowe. Współrzędne kąpieliska zostały podane w prawidłowym układzie geodezyjnym – 2000 strefa 6.

Błąd, który pojawił się w zgłoszeniu wodnoprawnym, to błąd pisarski w wyrażeniu współrzędne geograficzne, oczywiste jest, że powinno być współrzędne geodezyjne o czym świadczy dalsza część ww. zgłoszenia (pkt 1 lit. d).

Należy podkreślić, że wspomniany błąd pisarski nie zaważył w kwestii uzyskania przez tut. administrację zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego utworzenia kąpieliska na jeziorze Ostrowite wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Tucholi.”

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.