8-07-21
Czersk. LO w Czersku
mLEGITYMACJA


fot. ug.edu.pl

LO w Czersku przystąpiło do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Czym dokładnie jest mLegitymacja?  mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel.

Co z niej wyczytamy?  Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach:  imię i nazwisko ucznia;  numer legitymacji; datę wydania;  termin ważności;  status użytkownika (uczeń);  datę urodzenia;  PESEL;  nazwę i adres szkoły.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

1.    Posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.
2.    Złożyć w sekretariacie szkoły wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (załącznik 1).
3.    Dołączyć do wniosku zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB. Zdjęcie należy przesłać na adres: [email protected]
4.    Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
5.    Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu i postępować zgodnie z instrukcją (załącznik 2).

    załącznik_1

    załącznik_2


LO Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.