18-09-19
Gm. Czersk. LISTY, ZDJĘCIA
Losowanie miejsc dla projektów
na kartach do głosowania w CZBO


W czerskim CIT rozlosowano wczoraj (17.09) miejsca dla poszczególnych projektów na kartach do głosowania (zdjęcia w galerii). Dla każdego okręgu będzie odrębna karta do głosownia, na której będzie można oddać tylko jeden głos z pośród wszystkich projektów zgłoszonych w danym okręgu poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie.

Okręg nr 1
Na poniższe projekty głosują mieszkańcy:
- Miasto Czersk.

1. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku.
2. Utwardzenie ul. Kazimierza Wielkiego płytami YOMB.
3. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku.
5. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. “TULIPAN” w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II.
6. Utwardzenie ulicy Marii Konopnickiej w Czersku płytami YOMB – ostatni etap.
7. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap II.
8. Wymiana ogrodzenia Cmentarza Honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku.

Okręg nr 2
Na poniższe projekty głosują mieszkańcy:
- Sołectwo Gotelp, Sołectwo Lipki, Sołectwo Łąg, Sołectwo Łąg-Kolonia, Sołectwo Łubna, Sołectwo Malachin, Sołectwo Mokre, Sołectwo Odry, Sołectwo Wieck, Sołectwo Złotowo.

1. Kontynuacja utwardzenia drogi gminnej płytami YOMB w Szałamajach.
2. “Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni.
3. Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską.
4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna.
5. Doposażenie zaplecza kuchennego i sali wraz z montażem klimatyzacji w remizie
OSP Złe Mięso.
6. Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Malachinie.
7. Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP we Wiecku.
8. Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi z Mokrego w kierunku Rówek.
9. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp – monitoring boiska sportowego oraz doposażenie OSP Gotelp.
10. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II.

Okręg nr 3
Na poniższe projekty głosują mieszkańcy:
- Sołectwo Będźmierowice, Sołectwo Gutowiec, Sołectwo Klaskawa, Sołectwo Krzyż, Sołectwo Kurcze, Sołectwo Mosna, Sołectwo Rytel, Sołectwo Zapędowo.

1. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo.
2. Dywanik asfaltowy na odcinku drogi Zapora/Mylof – Duża Klonia.
3. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap II.
4. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Rytlu o boisko boczne.
5. Wiata biesiadna przy grillu – Lokalne Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach.
6. Doposażenie placu zabaw w Mosnej.
7. Utwardzenie drogi w Konewkach płytami YOMB.
8. Utwardzenie ul. Krętej w Gutowcu płytami YOMB.
9. Zakup agregatu prądotwórczego 50kW 63 KVA dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rytlu.
10. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD.

Termin głosowania: 25.09.2019 r. - 09.10.2019 r.
Głosowanie elektroniczne poprzez profil zaufany ePUAP.

Miejsca wrzucania wypełnionych kart do urn:
1)    Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27 (parter),
2)    Ośrodek Kultury w Rytlu, ul. Ks. Kowalkowskiego 11,
3)    Ośrodek Kultury w Łęgu, ul. Chojnicka 30.

W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

(PB)

Wyróżnienia za zrealizowane w tym roku wnioski oraz za złożenie kolejnych na 2020 rok wręczali Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Przytarski.


Certyfikaty za CzBO 2018:

 1. Agata Adamczyk – wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu w Mokrem.
 2. Elżbieta Baszanowska – miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców w Gotelpiu.
 3. Grzegorz Baszanowski – utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB.
 4. Zbigniew Bieliński – budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu.
 5. Stanisław Czapiewski – utwardzenie płytami YOMB ul. Sportowej w Czersku.
 6. Barbara Fierek – zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach, zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach, utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach.
 7. Zbigniew Gierszewski – stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo.
 8. Jadwiga Główczak – urządzenie placu zabaw przy przedszkolu nr 1 w Czersku.
 9. Jacek Grzella – zakup krzewów dla Sołectwa Klaskawa, fitness club pod gołym niebem w Klaskawie.
 10. Mariusz Jażdżewski – budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku.
 11. Zenon Konefka – nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie, utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska.
 12. Teresa Kropidłowska – modernizacja nawierzchni placu zabaw w Łęgu.
 13. Andrzej Kuchenbecker – zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk.
 14. Zbigniew Krzoska – budowa siłowni zewnętrznej w Gutowcu.
 15. Joanna Morawska – zakup sprzętu multimedialnego do LCKEiOP w Będźmierowicach.
 16. Kamila Narloch – utwardzenie płytami YOMb ul. Szkolnej w Malachinie.  
 17. Teresa Smyk – budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku.
 18. Elżbieta Sokołowska – plac zabaw przy przedszkolu nr 2 w Czersku.
 19. Stanisław Skuczyński – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie.
 20. Henryk Sumionka – zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach.


Podziękowania za złożone wnioski projektów na CzBO 2020:

 1. Mirosława Bartosz.
 2. Zbigniew Berendt.
 3. Zbigniew Bieliński.
 4. Stanisław Czapiewski.
 5. Michał Drewczyński.
 6. Barbara Fierek.
 7. Agata Formella i Zuzanna Formella.
 8. Łukasz Formella.
 9. Jadwiga Główczak.
 10. Jacek Grzella
 11. Elżbieta Łangowska
 12. Mieczysław Janikowski
 13. Zdzisław Jarząbek
 14. Rafał Kiełpiński
 15. Zenon Konefka
 16. Zbigniew Krzoska
 17. Joanna Morawska
 18. Konarad Adam Połom
 19. Zbigniew Stanke
 20. Joanna Turzyńska
 21. Sylwia Turzyńska
 22. Janusz Tyrawski
 23. Piotr Witkowski
 24. Zbigniew Wojtala
 25. Sławomir Wozinski
 26. Magdalena Zembrzuska
 27. Paweł Żywicki

  UM Czersk

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.