26-08-19
Gm. Czersk.
Pierwszy rok funkcjonowania będzie prawdopodobnie najtrudniejszy i najbardziej „techniczny”
Małgorzata Skwarek wygrała konkurs
na stanowisko dyrektora GCK w Czersku

Zakończył się nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku. Instytucja będzie funkcjonować od stycznia 2020 roku, po połączeniu trzech jednostek kultury (Rytel, Czersk, Łąg).

Konkurs na w/w stanowisko wygrała Małgorzata Skwarek (na zdjęciu), obecna dyrektor Ośrodka Kultury w Łęgu.

Kandydatka podczas postępowania konkursowego przedstawiła najciekawszą koncepcję funkcjonowania GCK.

Małgorzata Skwarek ma 46 lat i jest mieszkanką Czerska, gdzie również ukończyła liceum ogólnokształcące. Posiada wyższe wykształcenie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami administracji publicznej i podyplomowe z zarządzenia oświatą. Na co dzień matka dwóch uczących się synów, poza tematyką związaną z życiem zawodowym, interesuje się rynkiem nieruchomości, polityką, i turystyką, uprawia tenis ziemny, sporty wodne a zimą fascynuje ją narciarstwo.

Małgorzata Skwarek informuje że - „podejmując tak ważną szczęśliwą możliwość, jaką jest objęcie stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury, mam pełną świadomość ponoszenia odpowiedzialności za całokształt placówki z całą jej strukturą. Wiem, że jej istota wymaga ciągłych, wielu intensywnych działań, całej powiązanej społeczności. Stawiam sobie za cel, aby Gminne Centrum Kultury było  bezpieczne, przyjazne, innowacyjne, twórcze, otwarte  na potrzeby społeczeństwa lokalnego i nawiązujące współpracę z tematycznym środowiskiem. Dodatkowo zależy mi na utrzymaniu właściwej kondycji istniejącej infrastruktury i zabieganiu o budowaniu nowej, wykorzystując istniejące możliwości.”

Planowanie strategii pracy i rozwoju Gminnego Centrum Kultury w Czersku, wg Skwarek obejmuje wybór celów placówki, które wynikają z jego misji, ustalenie określonej polityki i programu wskazującego ogólne zadania oraz typy metod i środków realizacji tych celów. Plan strategiczny jednostki kulturalnej stanowi ramy jego wieloletniej działalności.

Założenie jest takie, aby wprowadzana zmiana struktury organizacyjnej działalności kulturalnej w gminie Czersk niosła za sobą szereg korzyści, które były omawiana podczas zespołów roboczych. Pierwszy rok funkcjonowania będzie prawdopodobnie najtrudniejszy i najbardziej „techniczny”.

(red)

Informacje o konkursie - TUTAJ (BIP Gminy Czersk)

 Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.