18-07-19
Powiat chojnicki. 74,3% zdajających z pozytywnym wynikiem
Matury 2019 za nami

Do egzaminu maturalnego w 2019 roku w powiecie chojnickim przystąpiło 867 uczniów z 18 szkół prowadzonych przez Powiat oraz niepublicznych i niesamorządowych. To o 44 uczniów mniej niż w 2018 roku. Egzamin dojrzałości dla 643 (74,3% zdajających) uczniów zakończył się wynikiem pozytywnym.  W ubiegłym roku zdawalność była wyższa o 2,2%. Do matury ustnej z języka polskiego przystąpiło 857 uczniów, a średni wynik zdawalności to 72,2%. Natomiast do części pisemnej przystąpiło 866 uczniów, a średni wynik uzyskany przez maturzystów wynosi 53,5%.

Z matematyki średnia zdawalność wynosi 52,8%.

Z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe maturzyści najlepiej poradzili sobie z językiem rosyjskim, średni wynik zdawalności to 79%.  Natomiast najtrudniejszy okazał się język niemiecki, zdawalność wynosi 50,6%.

Należy podkreślić, że ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki najwyższą zdawalnością może pochwalić się II Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Andersa w Chojnicach, gdzie ze 166 zdających tylko jedna osoba nie zdała egzaminu.

Egzaminy poprawkowe rozpoczną się zgodnie z harmonogramem OKE:

-    część pisemna egzaminu maturalnego – 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00

-    część ustna egzaminu maturalnego – od 20 do 21 sierpnia 2019 r.

(zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły).

Szczegółowe informacje dotyczące wyników egzaminów maturalnych dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Fot. olo

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.