23-03-19
Gm. Czersk. Burmistrz zaprosił przedstawicieli komitetu
Mieszkańcy mają wyrazić opinię
w sprawie utworzenia gminy Rytel

Wracamy do tematu konsultacji społecznych dotyczących podziału gminy Czersk.

Przypomnijmy, burmistrz Czerska wnosi na najbliższą sesję projekt uchwały w tej sprawie
– zobacz artykuł, projekt uchwały – TUTAJ.

19 marca zapytaliśmy włodarza m.in. o lokalizację miejsc, gdzie będą wyrażane opinie mieszkańców oraz o to, czy informacja na temat konsekwencji podziału gminy Czersk poprzedzająca konsultacje w dniu 26 maja br. będzie przygotowywana wspólnie z komitetem ds. przywrócenia gminy Rytel? Ponadto - Czy w materiałach, które będą upowszechniane znajdzie się również miejsce na stanowisko, dane wspomnianego komitetu?

22 marca br. otrzymaliśmy odpowiedź z której wynika, że 21 marca burmistrz Czerska zaprosił przedstawicieli komitetu ds. przywrócenia Gminy Rytel na spotkanie dotyczące kampanii informacyjnej poprzedzającej konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Rytel i Zapędowo. Dodatkowo czerski urząd miejski zamierza też zorganizować dwa otwarte spotkania. Jedno z mieszkańcami sołectwa Rytel w Ośrodku Kultury w Rytlu, drugie z mieszkańcami sołectwa Zapędowo w świetlicy wiejskiej. 

Po ewentualnym podjęciu stosownej uchwały przez radę miejską burmistrz natychmiast przystąpi do jej wykonania i wymagane uchwałą zarządzenie (określające szczegółowy tryb przeprowadzenia konsultacji) wyda bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż do końca kwietnia.

W mediach burmistrz Przemysław Biesek – Talewski wyjaśnia, że chce wykorzystać dzień 26 maja (datę wyborów do Parlamentu Europejskiego) i w budynkach, w których będą znajdowały się lokale wyborcze, czyli szkole i Ośrodku Kultury w Rytlu i świetlicy w Zapędowie, utworzyć też lokale konsultacyjne, gdzie znajdą się komisje - w oddzielnych pomieszczeniach - z inną urną i ankietą konsultacyjną z pytaniem.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.