11-02-20
Gm. Czersk. Do sprawy odnosi się naczelnik z czerskiego ratusza
Mieszkańcy pytają o pojemniki oraz stawki
za odpady, które ich zdaniem są wyższe niż w innych samorządach

Mieszkańcy informują o przypadkach, gdzie odbiorcy na terenie gm. Czersk nie otrzymują pojemników do segregacji odpadów.

Skierowaliśmy do czerskiego magistratu pytania:
- Dlaczego nie są dostępne pojemniki do segregacji odpadów? Z czego to wynika? Jakich pojemników brakuje? Kiedy się pojawią?
Ponadto poprosiliśmy o informację dlaczego w gm. Czersk jest znacząco wyższa opłata za odbiór odpadów niż w innych okolicznych samorządach – przykłady podaje na portalu społecznościowym jeden z internautów . Z kolei inny z internautów pisze, że w gm. Tuchola są również niższe stawki – 13 zł za osobę, w gm. Czersk 30 zł.
Pytamy - skąd taka rozbieżność?


Na zdjęciu fragment harmonogramu wywozu odpadów w gm. Czersk (kalendarzyk z magnesem).

- Wszyscy mieszkańcy mają pojemniki na odpady zmieszane oraz popiół, natomiast odpady surowcowe gromadzone są w workach, które były dystrybuowane przez pracowników ZUK  oraz odbierane przez mieszkańców bezpośrednio z urzędu (do tej pory wydano około 4 tys. worków).  Obecnie nieruchomości nie są wyposażane w nowe pojemniki na odpady BIO. Do zbiórki tego rodzajów odpadów służą worki (dotyczy to 3-4 odbiorów w okresie od stycznia do końca marca). Odbiór popiołów trwa do końca marca, po tym terminie te pojemniki zostaną wykorzystane do zbiórki odpadów BIO. Odpady te wywożone są od stycznia do końca marca co cztery tygodnie, a od kwietnia (z pojemników po zbiórce popiołu) wywóz odpadów BIO będzie odbywał się co dwa tygodnie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czersku z 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości …., Gmina Czersk przejęła obowiązek, od właściciela,  wyposażenia nieruchomości objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych (chociaż taki obowiązek, zgodnie z ustawą, spoczywa na właścicielu nieruchomości). Zawarta umowa z ZUK na odbiór i transport odpadów nie przewiduje dystrybucji nowych pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych. Zupełnie nieuzasadnionym jest zakup nowych pojemników do zbiórki papieru i szkła. Koszt zakupu takich pojemników wyniósłby 1 200 000 zł, co stanowi 25 % rocznych kosztów systemu gospodarki odpadami dla 4-5 odbiór rocznie. Niemniej Gmina rozważa możliwość zakupu pojemników na własność z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych (NFOŚiGW).

Na poziom opłat wpływa wiele czynników i bezpośrednie porównanie stawek w poszczególnych gminach nie do końca obrazuje rzeczywistość. Wiele gmin nie wprowadziło jeszcze wymaganej pełnej segregacji opadów (odbierane są 3 frakcje, w Czersku 6), inne gminy mają zawarte umowy przed kilkoma laty (Związek Gmin Wierzyca, Karsin, Śliwice), niektóre nie organizują przetargów. Na ceną ma też wpływ metoda naliczania opłaty (od pow. mieszkania, od osoby, od gospodarstwa domowego). Nie bez znaczenia jest, też odległość od składowiska (RIPOK). Nie wszędzie w zamian za opłatę są świadczone te same usługi (np. nie wszystkie gminy wyposażają mieszkańców w pojemniki). Gminy, które jeszcze nie podniosły opłat w najbliższym czasie będą zmuszone do ich zmiany. Gmina Tuchola już podniosła opłaty z 13 zł  na 18 zł za osobę i przypadku 7 osób jest drożej niż w Czersku, tak samo rzecz ma się w Czarnem, Człuchowie. Ostateczny termin wprowadzenia wszystkich zmian, wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach upływa 6 września 2020 r. – informuje Wojciech Laska,  Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Czersku.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.