23-05-19
Czersk. Lokatorzy z nowego budynku komunalnego liczą na wizytę burmistrza Czerska
Mieszkaniec: Robią sobie po prostu kpiny z ludzi!

Mieszkańcy ul. Transportowców wciąż czekają na remont drogi. Lokatorzy z nowego budynku komunalnego, znajdującego się również przy ul. Transportowców, uważają, że burmistrz powinien osobiście odwiedzić tę część miasta. Zauważają, że w gminnym obiekcie jest sporo mankamentów.

Wspominają m.in. o niedokończonym ociepleniu fragmentu ścian (w mieszkaniach pojawia się pleśń) oraz sposobie w jaki wypełnia się pęknięcia budynku. Do rozwiązania jest też odprowadzenie wód opadowych i zadbanie o teren wokół bloku.

Dziury na ul. Transportowców
Przypomnijmy, w sprawie naprawy drogi już na początku kwietnia br. interpelację do burmistrza Przemysława Bieska - Talewskiego składał radny Jacek Argasiński. Dopytywał o sprawę również na ostatniej sesji rady miejskiej. Niestety do tej pory dziury nie zostały załatane.
Jak mówią mieszkańcy władza funduje im swoisty tor przeszkód.
- Robią sobie po prostu kpiny z ludzi! Wiedzą o problemie i nic się nie dzieje. Czyli co? Mają nas gdzieś! – komentuje zachowanie przedstawicieli zarządcy drogi - gminy Czersk - jeden z mieszkańców ul. Transportowców.

O zajęcie stanowiska poprosiliśmy czerski magistrat.

„Ulica Transportowców w Czersku niebawem będzie doraźnie naprawiana poprzez załatanie ubytków masą asfaltową na zimno. W przyszłym tygodniu ma zostać dostarczony zamówiony materiał.
Ponadto Gmina włączyła ją w program rewitalizacji części Czerska, na który stara się pozyskać środki unijne. Jest więc szansa na kompleksową przebudowę tej drogi już w 2020 roku.
W lutym br. odbyło się także spotkanie w sprawie napraw gwarancyjnych w budynku komunalnym. Wykonawca usunął wszystkie zgłoszone przez mieszkańców usterki.
Wykonane ocieplenie ściany styropianem od strony pomieszczeń piwnicznych zostanie zabezpieczone klejem i pokryte farbą elewacyjną za kilka tygodni. Na razie wykonawca sprawdza, czy zastosowane przez niego rozwiązanie spowoduje, że w budynku nie będzie pojawiała się wilgoć. Po testach, prace na elewacji zostaną dokończone.
Jeśli mieszkańcy zauważą, że budynek ma jeszcze jakieś usterki, prosimy zgłaszać je do Administracji Zasobów Komunalnych – zarządcy tego obiektu.
Prosimy też o właściwe użytkowanie obiektu, przede wszystkim stosowanie odpowiedniej wentylacji mieszkań, gdyż podczas przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego w kilku mieszkaniach zauważono zamknięte wywiewki okienne, co również może wpływać na pojawianie się wilgoci”
– informuje czerski ratusz.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.