17-01-19
Czersk. Zgłoszenia kandydatów do dnia 25 stycznia
Młyńskie Koło – zgłoś Kandydata
do Nagrody za zaangażowanie w roku 2018

Szanowni Państwo,

na początku każdego roku, Burmistrz Czerska ma zaszczyt przyznawania dorocznej nagrody pn „Młyńskie Koło”. Nagroda jest lokalnym wyróżnieniem, przyznawanym za osiągnięcia, dokonania i działania na rzecz społeczności Gminy Czersk w roku poprzedzającym rok jej przyznania.

Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

a) przedsiębiorczość,

b) kultura,

c) sport i rekreacja,

d) inicjatywa społeczna,

e) nauka i edukacja.

Dodatkowo Burmistrz Czerska może przyznać dodatkowe, specjalne Nagrody za dokonania wykraczające poza w/w kategorie.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna i prawna, stowarzyszenia i organizacje oraz inne podmioty.

Nagrodę natomiast może otrzymać:

– każda osoba fizyczna, prawna oraz inny podmiot, bez względu na miejsce zamieszkania,

– nagroda może być przyznana indywidualnie lub zbiorowo.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody „Młyńskie Koło”, dokonywane są w formie pisemnej, którą należy składać w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27 (biuro 54) do dnia 25 stycznia 2019 roku. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, opisany wg wzoru „MŁYŃSKIE KOŁO – ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO NAGRODY”.

Uroczysta Gala wręczenia Nagrody „Młyńskie Koło” odbędzie się 8 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do naszej czerskiej Nagrody Roku. To wspaniała okazja, by w ten sposób podziękować tym, którzy na co dzień angażują się w działania na rzecz naszej lokalnej społeczności. Doceńmy ich pracę i pasję!

Młyńskie Koło – WNIOSEK (TUTAJ)


UM Czersk
 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.